Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Revideringen av årsförändringarna inom alla näringsgrenar som publicerats i statistiken presenteras på månadsnivå och årsnivå i tabellerna i databasen StatFin. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (endast på finska).

Revidering av årsförändringar av den arbetsdagskorrigerade omsättning inom huvudnäringsgrenarna tillverkning 1)

Näringsgren / referensperiod Årsförändring, % Revidering, procentenhet
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet (2022-03-15)
B Utvinning av mineral 08/2021 3,3 4,9 1,6
09/2021 15,7 17,3 1,6
10/2021 -2,0 -5,2 -3,2
11/2021 22,4 23,3 0,9
12/2021 12,6 13,8 1,2
C Tillverkning 08/2021 17,4 18,7 1,3
09/2021 16,3 17,2 0,9
10/2021 16,6 17,3 0,7
11/2021 17,5 18,1 0,6
12/2021 26,2 26,2 0,0
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 08/2021 25,2 26,2 1,0
09/2021 46,1 45,2 -0,9
10/2021 26,1 26,1 0,0
11/2021 54,1 56,0 1,9
12/2021 96,8 106,0 9,2
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 08/2021 16,6 22,9 6,3
09/2021 14,2 14,0 -0,2
10/2021 16,2 15,4 -0,8
11/2021 18,1 19,7 1,6
12/2021 17,6 14,7 -2,9
10-11 Livsmedelsindustri 08/2021 2,9 2,3 -0,6
09/2021 2,8 2,5 -0,3
10/2021 3,8 3,2 -0,6
11/2021 5,9 6,5 0,6
12/2021 4,9 4,6 -0,3
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 08/2021 -1,8 -1,6 0,2
09/2021 -4,0 -4,4 -0,4
10/2021 5,7 3,0 -2,7
11/2021 8,9 10,0 1,1
12/2021 20,2 22,5 2,3
16-17 Skogsindustri 08/2021 27,0 29,0 2,0
09/2021 26,5 26,7 0,2
10/2021 23,1 23,4 0,3
11/2021 26,5 27,1 0,6
12/2021 35,7 33,5 -2,2
19-22 Kemisk industri 08/2021 27,9 27,8 -0,1
09/2021 34,7 34,8 0,1
10/2021 38,3 37,7 -0,6
11/2021 42,8 40,7 -2,1
12/2021 38,4 38,1 -0,3
24-30 Metallindustri 08/2021 16,6 18,5 1,9
09/2021 11,0 12,4 1,4
10/2021 9,5 11,0 1,5
11/2021 10,6 11,8 1,2
12/2021 26,2 26,1 -0,1
26-27 El- och elektronikindustri 08/2021 15,9 20,0 4,1
09/2021 -4,5 -1,9 2,6
10/2021 -5,4 -2,8 2,6
11/2021 -13,9 -12,0 1,9
12/2021 13,2 12,7 -0,5
13, 14, 17, 20, 21, 24-30 Tillverkning (nya order) 08/2021 17,4 18,5 1,1
09/2021 15,5 16,1 0,6
10/2021 13,0 13,7 0,7
11/2021 14,4 14,7 0,3
12/2021 28,8 28,7 -0,1
B-D Hela industrin exkl. Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och 08/2021 17,8 19,1 1,3
09/2021 19,4 20,1 0,7
10/2021 17,0 17,6 0,6
11/2021 20,6 21,4 0,8
12/2021 34,0 35,1 1,1
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Revidering av långsiktiga årsförändringar av arbetsdagskorrigerade omsättningen inom industrins näringsgrenar

Näringsgren/År Genomsnitt 1) Genomsnittet av de absoluta värdena 2)
B Utvinning av mineral 2018 -0,9 1,8
2019 -4,7 5,6
2020 0,2 1,7
C Tillverkning 2018 -0,2 0,6
2019 -0,2 0,5
2020 0,2 0,6
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 2018 0,2 0,3
2019 -1,5 1,7
2020 -0,3 1,0
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 2018 -0,4 1,3
2019 -0,9 1,6
2020 0,6 1,4
10-11 Livsmedelsindustri 2018 -0,3 0,9
2019 0,5 0,8
2020 -0,1 0,8
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 2018 -0,2 0,3
2019 1,4 1,5
2020 1,5 1,6
16-17 Skogsindustri 2018 0,5 0,6
2019 -0,4 0,5
2020 0,9 1,1
19-22 Kemisk industri 2018 -0,2 0,2
2019 -0,3 0,6
2020 -0,7 0,8
24-30 Metallindustri 2018 -0,2 1,3
2019 -0,2 1,1
2020 0,3 1,0
26-27 El- och elektronikindustri 2018 -1,3 1,7
2019 -0,3 0,7
2020 2,4 2,7
13, 14, 17, 20, 21, 24-30 Tillverkning (nya order) 2018 -0,1 0,4
2019 -0,3 0,7
2020 0,3 0,9
1) Genomsnittet har beräknats när materialen för statistikårets första och sista publikationsmånad färdigställts, då också den officiella årsstatistiken Struktur- och bokslutsstatistik över företag publiceras.
2) Genomsnittet har beräknats på basis av skillnaderna mellan de absoluta värdena för statistikårets första och sista publikationsmånad, då också den officiella årsstatistiken Struktur- och bokslutsstatistik över företag publiceras.

Källa: Omsättningsindex för industrin 2022, januari, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jussi Haavisto 029 551 3341, Heli Suonio 029 551 2481, myynti.teollisuus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 15.3.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för industrin [e-publikation].
ISSN=1798-5951. januari 2022, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tlv/2022/01/tlv_2022_01_2022-03-15_rev_001_sv.html