Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av den arbetsdagskorrigerade omsättningens årsförändringar inom industrin 1)

Publiceringstidpunkt 2021
08 09 10 11 12
B-D Hela industrin exkl. Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och Preliminär data, % 18,2 19,0 16,4 20,0 32,9
1:a offentliggörandet, % 17,8 19,4 17,0 20,6 34,0
Senaste offentliggörandet (2022-03-31),% 19,1 20,1 17,6 21,4 35,1
Revidering, procentenhet 0,9 1,1 1,2 1,4 2,2
1) Revideringen beskriver skillnaden mellan preliminär data och den senaste publikationens årsförändringsprocenter.

Källa: Omsättningsindex för industrin 2022, februari, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jussi Haavisto 029 551 3341, Heli Suonio 029 551 2481, myynti.teollisuus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 31.3.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för industrin [e-publikation].
ISSN=1798-5951. februari 2022, Revideringar i denna statistik . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 30.11.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tlv/2022/02/tlv_2022_02_2022-03-31_rev_001_sv.html