Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Den nya näringsgrensindelningen införs i omsättningsindexet för industrin i april 2009

Den nya statistiska näringsgrensindelningen TOL 2008 införs i Finland år 2009. Allmän information om övergången finns på sidan TOL 2008. Mera om TOL 2008-klassificeringen, dess innehåll och klassificeringsprinciper finns på Statistikcentralens klassificeringssidor.

Klassificeringen införs i omsättningsindexet för industrin i april 2009 gällande uppgifterna för januari 2009. Samtidigt ändras de statistiska uppgifterna i databastjänsterna och samlingspublikationerna så att de följer TOL 2008. Uppgifter enligt TOL 2002 publiceras inte längre. På statistikens webbsidor och i databastjänsterna kommer de uppgifter som tidigare publicerats enligt TOL 2002 fortfarande att finnas tillgängliga. Basåret för statistiken byts ut i samband med näringsgrensrevideringen, det nya basåret är 2005.

Ändringarna i näringsgrenarna inom industrin vid övergången till TOL 2008

I och med den nya näringsgrensindelningen publiceras fyra huvudgrupper istället för tidigare tre.

Huvudgrupperna för näringsgrensindelningen TOL 2002:

C Gruvdrift och utvinning av mineral

D Tillverkning

E El-, gas-, värme- och vattenförsörjning

Huvudgrupperna för näringsgrensindelningen TOL 2008:

B Utvinning av mineral

C Tillverkning

D Försörjning av el, gas, värme och kyla

E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering

Den viktigaste förändringen i avsnitten är den helt nya näringsgrenen E Vattenförsörjning, avloppsrening, avfallshantering och sanering, som inte har någon motsvarighet i den gamla näringsgrensindelningen. Till den här gruppen överförs verksamheter både från tillverkningen och från servicebranscher och byggverksamhet enligt TOL 2002. Övriga huvudgrupper täcker nästan helt de gamla huvudgrupperna, men på de mer detaljerade nivåerna har grupperingen av de olika verksamheterna delvis ändrats. Vissa funktioner har också överförts från tillverkning till service (bl.a. förlagsverksamhet och reparation av vissa konsumtionsvaror).

Mera information om hur revideringen av näringsgrensindelningen inverkar på omsättningsindexet för industrin

Publiceringsnivåerna för omsättningsindexet för industrin enligt TOL 2008 finns på ingångssidan till statistiken. Retroaktiva uppgifter fr.o.m. år 1995 publiceras av alla serier enligt den nya näringsgrensindelningen.

Inverkan av revideringen på de olika industrinäringsgrenarna tas också upp i fokusavsnittet av Branschöversikten 2/2008 (på finska).


Senast uppdaterad 26.9.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för industrin [e-publikation].
ISSN=1798-5951. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 10.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tlv/tlv_2008-09-26_uut_001_sv.html