Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Anvisningarna i försäljningsenkäten har förtydligats

Anvisningarna gällande försäljningsenkäten har förtydligats på så vis att omsättningsbegreppet i försäljningsenkäten huvudsakligen är i enlighet med bokföringslagen. Enligt de uppgifter som erhållits i datainsamlingen inverkar ändringen i anvisningarna dock inte nämnvärt på omsättningsindexen. Omsättningen som beräknas på basis av periodskattedeklarationen, som används som huvudkälla för omsättningsindexet, motsvarar inte helt omsättningen enligt bokföringslagen, eftersom den kan omfatta bl.a. försäljning av anläggningstillgångsposter, andra intäkter och extraordinära poster. Det kan också förekomma fel i materialet på grund av t.ex. optisk läsning eller fel som gjorts av uppgiftslämnarna. Dessa fel korrigeras med uppgifter från den direkta datainsamlingen.

I försäljningsenkäten frågas omsättningen enligt resultaträkningen enligt följande indelning: försäljning i Finland, försäljning till utlandet samt försäljning från utlandet till utlandet. Uppgifterna som efterfrågas är samma som tidigare, men i och med de nya anvisningarna är det möjligt att uppgifterna för vissa företag ändras avsevärt från tidigare. Om företagets försäljningsuppgifter ändras mer än 5 procent i och med de nya anvisningarna, har de ändrade försäljningsuppgifterna levererats på nytt också för år 2010, för att jämförbarheten mellan åren ska kvarstå.

 


Senast uppdaterad 21.6.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för industrin [e-publikation].
ISSN=1798-5951. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tlv/tlv_2011-06-21_uut_001_sv.html