Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Export enligt betalningsbalansen, mn euro

  2018 2019
2:a kvartalet 3:e kvartalet 4:e kvartalet 1:a kvartalet 2:a kvartalet
1 Varor och tjänster totalt 22 687 22 128 23 848 23 307 23 568
1.1 Varuhandeln enligt betalningsbalansen 16 338 15 418 16 353 16 355 16 372
1.1 Varuhandeln enligt Tullen 16 408 15 306 16 536 16 458 16 535
1.1.2 Fabrikslös produktion, lönebearbetning i utlandet och trepartshandel -70 112 -183 -104 -163
1.2 Tjänster totalt 6 348 6 709 7 494 6 953 7 196
1.2.1 Bearbetningstjänster 417 373 446 422 438
1.2.2 Transport 1 064 1 218 1 027 925 1 085
1.2.3 Resor 617 951 715 815 672
1.2.4 Byggande 89 92 93 46 50
1.2.5 Finansiella tjänster och försäkringstjänster 126 124 143 118 144
1.2.6 Avgifter för användning av immateriella rättigheter, ej hänförliga till någon annan kategori 702 692 897 670 720
1.2.7 Tele-, data- och informationstjänster 1 587 1 562 1 989 2 296 2 685
1.2.8 Övriga affärstjänster 1 559 1 538 1 995 1 498 1 243
1.2.8.1 Forskning och utveckling 168 139 191 148 163
1.2.8.2 Yrkes- och ledningskonsulttjänster 467 494 631 394 345
1.2.8.3 Tekniska tjänster, tjänster i samband med varuhandel och övriga affärstjänster 925 904 1 173 956 735
1.2.9 Övriga tjänster 188 161 189 163 160

Källa: Utrikeshandel med varor och tjänster 2018, Statistikcentralen

Förfrågningar: Tommi Kaatrasalo 029 551 3320, Risto Sippola 029 551 3383, globalisaatio.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 20.9.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utrikeshandel med varor och tjänster [e-publikation].
ISSN=2343-4236. 2:a kvartalet 2019, Tabellbilaga 1. Export enligt betalningsbalansen, mn euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tpulk/2019/02/tpulk_2019_02_2019-09-20_tau_001_sv.html