Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Import enligt betalningsbalansen, mn euro

  2018 2019
2:a kvartalet 3:e kvartalet 4:e kvartalet 1:a kvartalet 2:a kvartalet
1 Varor och tjänster totalt 22 814 22 784 24 509 23 294 23 988
1.1 Varuhandeln enligt betalningsbalansen 15 479 15 620 16 381 15 512 16 128
1.1 Varuhandeln enligt Tullen 16 669 16 351 17 219 16 203 16 641
1.1.2 Lönebearbetning i utlandet -690 -265 -325 -198 -10
1.1.3 CIF-FOB -omvandling -1 006 -990 -1 038 -975 -1 008
1.1.4 Övriga skillnader 505 525 525 482 504
1.2 Tjänster totalt 7 335 7 164 8 128 7 783 7 860
1.2.1 Bearbetningstjänster 379 369 434 378 378
1.2.2 Transport 1 532 1 542 1 592 1 444 1 493
1.2.3 Resor 1 383 1 404 1 301 1 078 1 279
1.2.4 Byggande 114 112 121 88 81
1.2.5 Finansiella tjänster och försäkringstjänster 252 248 355 350 373
1.2.6 Avgifter för användning av immateriella rättigheter, ej hänförliga till någon annan kategori 209 193 247 248 220
1.2.7 Tele-, data- och informationstjänster 997 834 992 1 102 1 029
1.2.8 Övriga affärstjänster 2 243 2 235 2 842 2 877 2 782
1.2.8.1 Forskning och utveckling 393 388 574 839 794
1.2.8.2 Yrkes- och ledningskonsulttjänster 622 593 783 752 673
1.2.8.3 Tekniska tjänster, tjänster i samband med varuhandel och övriga affärstjänster 1 228 1 254 1 485 1 287 1 315
1.2.9 Övriga tjänster 227 227 243 217 224

Källa: Utrikeshandel med varor och tjänster 2018, Statistikcentralen

Förfrågningar: Tommi Kaatrasalo 029 551 3320, Risto Sippola 029 551 3383, globalisaatio.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 20.9.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utrikeshandel med varor och tjänster [e-publikation].
ISSN=2343-4236. 2:a kvartalet 2019, Tabellbilaga 2. Import enligt betalningsbalansen, mn euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tpulk/2019/02/tpulk_2019_02_2019-09-20_tau_002_sv.html