Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Revidering av varor och tjänster enligt betalningsbalansen, mn euro

  1. publicering Föregående publicering (2019-09-20) Senaste publicering (2019-12-13) Revision
Import av varor 2018Q1 15 117 15 212 15 212 95
2018Q2 15 041 15 479 15 479 438
2018Q3 15 423 15 620 15 620 197
2018Q4 16 257 16 381 16 381 124
2019Q1 14 858 15 512 15 126 268
2019Q2 16 128 16 128 15 753 -375
Export av varor 2018Q1 15 450 15 405 15 405 -45
2018Q2 16 004 16 338 16 338 334
2018Q3 15 191 15 418 15 418 227
2018Q4 16 183 16 353 16 353 170
2019Q1 15 977 16 355 16 250 273
2019Q2 16 372 16 372 16 071 -301
Import av tjänster 2018Q1 6 776 6 806 6 806 30
2018Q2 7 465 7 335 7 335 -130
2018Q3 7 225 7 164 7 164 -61
2018Q4 8 556 8 128 8 128 -428
2019Q1 7 496 7 783 7 814 318
2019Q2 7 860 7 860 7 897 37
Export av tjänster 2018Q1 6 378 6 344 6 344 -34
2018Q2 6 770 6 348 6 348 -422
2018Q3 6 716 6 709 6 709 -7
2018Q4 7 873 7 494 7 494 -379
2019Q1 7 040 6 953 6 936 -104
2019Q2 7 196 7 196 7 318 122

Källa: Utrikeshandel med varor och tjänster 2018, Statistikcentralen

Förfrågningar: Tommi Kaatrasalo 029 551 3320, Miia Korhonen 029 551 3420, Risto Sippola 029 551 3383, globalisaatio.tilastot@stat.fi


Uppdaterad 13.12.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utrikeshandel med varor och tjänster [e-publikation].
ISSN=2343-4236. 3:e kvartalet 2019, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tpulk/2019/03/tpulk_2019_03_2019-12-13_rev_001_sv.html