Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Import enligt betalningsbalansen, mn euro

  2018 2019
3:e kvartalet 4:e kvartalet 1:a kvartalet 2:a kvartalet 3:e kvartalet
1 Varor och tjänster totalt 22 784 24 509 22 939 23 650 23 092
1.1 Varuhandeln enligt betalningsbalansen 15 620 16 381 15 126 15 753 15 462
1.1 Varuhandeln enligt Tullen 16 351 17 219 16 201 16 678 16 276
1.1.2 Lönebearbetning i utlandet -265 -325 -583 -420 -333
1.1.3 CIF-FOB -omvandling -990 -1 038 -975 -1 009 -970
1.1.4 Övriga skillnader 525 525 482 504 490
1.2 Tjänster totalt 7 164 8 128 7 814 7 897 7 630
1.2.1 Bearbetningstjänster 369 434 368 362 334
1.2.2 Transport 1 542 1 592 1 445 1 492 1 463
1.2.3 Resor 1 404 1 301 1 078 1 279 1 409
1.2.4 Byggande 112 121 92 91 96
1.2.5 Finansiella tjänster och försäkringstjänster 248 355 361 360 338
1.2.6 Avgifter för användning av immateriella rättigheter, ej hänförliga till någon annan kategori 193 247 247 212 208
1.2.7 Tele-, data- och informationstjänster 834 992 1 110 1 037 905
1.2.8 Övriga affärstjänster 2 235 2 842 2 896 2 846 2 669
1.2.8.1 Forskning och utveckling 388 574 839 805 818
1.2.8.2 Yrkes- och ledningskonsulttjänster 593 783 742 691 611
1.2.8.3 Tekniska tjänster, tjänster i samband med varuhandel och övriga affärstjänster 1 254 1 485 1 314 1 349 1 241
1.2.9 Övriga tjänster 227 243 216 217 208

Källa: Utrikeshandel med varor och tjänster 2018, Statistikcentralen

Förfrågningar: Tommi Kaatrasalo 029 551 3320, Miia Korhonen 029 551 3420, Risto Sippola 029 551 3383, globalisaatio.tilastot@stat.fi


Uppdaterad 13.12.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utrikeshandel med varor och tjänster [e-publikation].
ISSN=2343-4236. 3:e kvartalet 2019, Tabellbilaga 2. Import enligt betalningsbalansen, mn euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tpulk/2019/03/tpulk_2019_03_2019-12-13_tau_002_sv.html