Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Import enligt betalningsbalansen, mn euro

  2019 2020
1:a kvartalet 2:a kvartalet 3:e kvartalet 4:e kvartalet 1:a kvartalet
1 Varor och tjänster totalt 23 101 24 048 23 556 24 426 22 210
1.1 Varuhandeln enligt betalningsbalansen 15 156 15 966 15 638 15 493 14 402
1.1 Varuhandeln enligt Tullen 16 177 16 829 16 372 16 279 15 543
1.1.2 Lönebearbetning i utlandet -552 -379 -285 -322 -658
1.1.3 CIF-FOB -omvandling -973 -1 019 -977 -977 -939
1.1.4 Övriga skillnader 504 535 528 513 456
1.2 Tjänster totalt 7 945 8 082 7 917 8 933 7 808
1.2.1 Bearbetningstjänster 410 394 373 554 412
1.2.2 Transport 1 483 1 544 1 525 1 517 1 357
1.2.3 Resor 1 079 1 280 1 409 1 307 979
1.2.4 Byggande 100 106 110 113 84
1.2.5 Finansiella tjänster och försäkringstjänster 361 378 361 359 385
1.2.6 Avgifter för användning av immateriella rättigheter, ej hänförliga till någon annan kategori 218 197 192 273 216
1.2.7 Tele-, data- och informationstjänster 1 096 1 039 919 1 205 1 215
1.2.8 Övriga affärstjänster 2 963 2 912 2 791 3 347 2 931
1.2.8.1 Forskning och utveckling 845 810 823 823 835
1.2.8.2 Yrkes- och ledningskonsulttjänster 788 743 689 912 740
1.2.8.3 Tekniska tjänster, tjänster i samband med varuhandel och övriga affärstjänster 1 329 1 359 1 280 1 611 1 357
1.2.9 Övriga tjänster 236 232 237 259 229

Källa: Utrikeshandel med varor och tjänster 2018, Statistikcentralen

Förfrågningar: Tommi Kaatrasalo 029 551 3320, Nina Hiltunen 029 551 3089, globalisaatio.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jan Nokkala


Uppdaterad 22.6.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utrikeshandel med varor och tjänster [e-publikation].
ISSN=2343-4236. 1:a kvartalet 2020, Tabellbilaga 2. Import enligt betalningsbalansen, mn euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tpulk/2020/01/tpulk_2020_01_2020-06-22_tau_002_sv.html