Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Export enligt betalningsbalansen, mn euro

  2019 2020
2:a kvartalet 3:e kvartalet 4:e kvartalet 1:a kvartalet 2:a kvartalet
1 Varor och tjänster totalt 23 732 23 691 25 797 21 547 19 568
1.1 Varuhandeln enligt betalningsbalansen 15 810 15 513 17 236 14 849 13 838
1.1 Varuhandeln enligt Tullen 16 590 15 454 16 535 14 404 12 926
1.1.2 Fabrikslös produktion, lönebearbetning i utlandet och trepartshandel -780 59 700 444 912
1.2 Tjänster totalt 7 922 8 178 8 561 6 698 5 730
1.2.1 Bearbetningstjänster 532 456 442 394 343
1.2.2 Transport 1 145 1 288 1 122 797 466
1.2.3 Resor 698 1 018 769 704 89
1.2.4 Byggande 55 60 74 61 53
1.2.5 Finansiella tjänster och försäkringstjänster 112 96 111 91 107
1.2.6 Avgifter för användning av immateriella rättigheter, ej hänförliga till någon annan kategori 1 120 643 743 617 644
1.2.7 Tele-, data- och informationstjänster 2 716 3 097 3 414 2 529 2 509
1.2.8 Övriga affärstjänster 1 316 1 314 1 671 1 346 1 326
1.2.8.1 Forskning och utveckling 205 214 211 198 203
1.2.8.2 Yrkes- och ledningskonsulttjänster 390 374 509 343 358
1.2.8.3 Tekniska tjänster, tjänster i samband med varuhandel och övriga affärstjänster 720 725 950 805 765
1.2.9 Övriga tjänster 229 206 216 160 193

Källa: Utrikeshandel med varor och tjänster 2018, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kasperi Lavikainen 029 551 3674, Risto Sippola 029 551 3383, globalisaatio.tilastot@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 18.9.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utrikeshandel med varor och tjänster [e-publikation].
ISSN=2343-4236. 2:a kvartalet 2020, Tabellbilaga 1. Export enligt betalningsbalansen, mn euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tpulk/2020/02/tpulk_2020_02_2020-09-18_tau_001_sv.html