Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Import enligt betalningsbalansen, mn euro

  2019 2020
2:a kvartalet 3:e kvartalet 4:e kvartalet 1:a kvartalet 2:a kvartalet
1 Varor och tjänster totalt 24 219 23 799 24 618 22 880 19 235
1.1 Varuhandeln enligt betalningsbalansen 16 044 15 753 15 579 14 898 12 844
1.1 Varuhandeln enligt Tullen 16 864 16 454 16 309 15 801 13 239
1.1.2 Lönebearbetning i utlandet -335 -248 -261 -415 75
1.1.3 CIF-FOB -omvandling -1 021 -982 -979 -953 -793
1.1.4 Övriga skillnader 537 528 509 465 323
1.2 Tjänster totalt 8 175 8 046 9 039 7 982 6 392
1.2.1 Bearbetningstjänster 396 376 558 445 408
1.2.2 Transport 1 557 1 550 1 513 1 353 1 011
1.2.3 Resor 1 280 1 409 1 307 979 92
1.2.4 Byggande 106 109 118 123 126
1.2.5 Finansiella tjänster och försäkringstjänster 371 361 375 381 368
1.2.6 Avgifter för användning av immateriella rättigheter, ej hänförliga till någon annan kategori 201 196 278 231 218
1.2.7 Tele-, data- och informationstjänster 1 040 921 1 207 1 218 1 141
1.2.8 Övriga affärstjänster 2 980 2 879 3 421 3 013 2 805
1.2.8.1 Forskning och utveckling 821 832 827 848 688
1.2.8.2 Yrkes- och ledningskonsulttjänster 750 710 920 744 697
1.2.8.3 Tekniska tjänster, tjänster i samband med varuhandel och övriga affärstjänster 1 409 1 337 1 674 1 421 1 420
1.2.9 Övriga tjänster 244 245 262 238 223

Källa: Utrikeshandel med varor och tjänster 2018, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kasperi Lavikainen 029 551 3674, Risto Sippola 029 551 3383, globalisaatio.tilastot@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 18.9.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utrikeshandel med varor och tjänster [e-publikation].
ISSN=2343-4236. 2:a kvartalet 2020, Tabellbilaga 2. Import enligt betalningsbalansen, mn euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tpulk/2020/02/tpulk_2020_02_2020-09-18_tau_002_sv.html