Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Utrikeshandeln enligt betalningsbalansen och område, mn euro

  2019 2020
2:a kvartalet 3:e kvartalet 4:e kvartalet 1:a kvartalet 2:a kvartalet
Import Totalt 24 219 23 799 24 618 22 880 19 235
..Europa 18 959 18 231 18 835 17 671 14 635
..EU27 (2020) 14 588 13 850 14 568 13 751 11 880
......Euroområdet 9 580 8 924 9 363 8 986 7 585
........Nederländerna 1 409 1 276 1 276 1 323 1 163
........Tyskland 2 893 2 795 2 983 2 781 2 386
......Övriga EU27 (2020 exkl. euroområdet) 5 008 4 925 5 205 4 765 4 295
........Sverige 2 880 2 867 3 069 2 843 2 499
....Europa utanför EU 4 372 4 381 4 267 3 920 2 755
........Storbritannien 957 962 1 023 1 025 798
........Ryssland 2 250 2 244 2 194 1 788 1 084
..Amerika 1 871 1 805 1 921 1 699 1 452
........Förenta Staterna (USA) 1 344 1 326 1 420 1 221 1 097
..Afrika 158 153 227 150 123
..Asien 3 142 3 523 3 543 3 211 2 968
........Kina 1 386 1 660 1 606 1 410 1 550
..Övriga och okänd 89 87 92 147 57
Export Totalt 23 732 23 691 25 797 21 547 19 568
..Europa 16 214 15 408 16 960 14 094 12 909
..EU27 (2020) 12 593 11 680 13 052 10 643 10 053
......Euroområdet 8 160 7 425 8 705 6 888 6 331
........Nederländerna 1 298 1 166 1 264 1 330 1 133
........Tyskland 2 145 1 957 2 076 1 821 1 611
......Övriga EU27 (2020 exkl. euroområdet) 4 433 4 256 4 347 3 756 3 722
........Sverige 3 034 2 912 3 010 2 633 2 643
....Europa utanför EU 3 622 3 727 3 908 3 450 2 856
........Storbritannien 1 117 1 116 1 229 1 035 781
........Ryssland 1 092 1 141 1 189 1 005 777
..Amerika 3 308 2 905 3 618 3 279 2 627
........Förenta Staterna (USA) 2 605 2 087 2 775 2 451 1 741
..Afrika 516 470 644 428 464
..Asien 3 307 4 469 4 130 3 391 3 271
........Kina 672 1 359 1 169 884 1 138
..Övriga och okänd 386 439 445 356 298

Källa: Utrikeshandel med varor och tjänster 2018, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kasperi Lavikainen 029 551 3674, Risto Sippola 029 551 3383, globalisaatio.tilastot@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 18.9.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utrikeshandel med varor och tjänster [e-publikation].
ISSN=2343-4236. 2:a kvartalet 2020, Tabellbilaga 3. Utrikeshandeln enligt betalningsbalansen och område, mn euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 11.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tpulk/2020/02/tpulk_2020_02_2020-09-18_tau_003_sv.html