Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Export enligt betalningsbalansen, mn euro

  2019 2020
3:e kvartalet 4:e kvartalet 1:a kvartalet 2:a kvartalet 3:e kvartalet
1 Varor och tjänster totalt 23 702 25 807 21 963 19 554 19 676
1.1 Varuhandeln enligt betalningsbalansen 15 514 17 236 14 902 13 943 14 092
1.1 Varuhandeln enligt Tullen 15 454 16 535 14 429 13 015 13 713
1.1.2 Fabrikslös produktion, lönebearbetning i utlandet och trepartshandel 59 700 473 928 380
1.2 Tjänster totalt 8 188 8 572 7 061 5 611 5 584
1.2.1 Bearbetningstjänster 456 442 394 346 356
1.2.2 Transport 1 288 1 122 801 472 506
1.2.3 Resor 1 018 769 704 89 234
1.2.4 Byggande 60 74 67 61 62
1.2.5 Finansiella tjänster och försäkringstjänster 106 121 102 117 107
1.2.6 Avgifter för användning av immateriella rättigheter, ej hänförliga till någon annan kategori 643 743 618 644 609
1.2.7 Tele-, data- och informationstjänster 3 097 3 414 2 845 2 420 2 437
1.2.8 Övriga affärstjänster 1 314 1 671 1 374 1 270 1 137
1.2.8.1 Forskning och utveckling 214 211 257 203 171
1.2.8.2 Yrkes- och ledningskonsulttjänster 374 509 344 349 316
1.2.8.3 Tekniska tjänster, tjänster i samband med varuhandel och övriga affärstjänster 725 950 772 717 650
1.2.9 Övriga tjänster 206 216 157 193 137

Källa: Utrikeshandel med varor och tjänster 2018, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kasperi Lavikainen 029 551 3674, Risto Sippola 029 551 3383, globalisaatio.tilastot@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 18.12.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utrikeshandel med varor och tjänster [e-publikation].
ISSN=2343-4236. 3:e kvartalet 2020, Tabellbilaga 1. Export enligt betalningsbalansen, mn euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tpulk/2020/03/tpulk_2020_03_2020-12-18_tau_001_sv.html