Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Import enligt betalningsbalansen, mn euro

  2019 2020
3:e kvartalet 4:e kvartalet 1:a kvartalet 2:a kvartalet 3:e kvartalet
1 Varor och tjänster totalt 23 811 24 635 22 963 19 344 20 214
1.1 Varuhandeln enligt betalningsbalansen 15 757 15 587 14 927 12 972 13 965
1.1 Varuhandeln enligt Tullen 16 459 16 318 15 809 13 357 14 764
1.1.2 Lönebearbetning i utlandet -248 -261 -393 93 -259
1.1.3 CIF-FOB -omvandling -982 -980 -953 -802 -879
1.1.4 Övriga skillnader 528 509 465 323 338
1.2 Tjänster totalt 8 054 9 048 8 036 6 372 6 250
1.2.1 Bearbetningstjänster 376 558 499 422 408
1.2.2 Transport 1 550 1 513 1 384 1 032 1 117
1.2.3 Resor 1 409 1 307 979 92 224
1.2.4 Byggande 109 118 124 128 104
1.2.5 Finansiella tjänster och försäkringstjänster 368 383 391 409 396
1.2.6 Avgifter för användning av immateriella rättigheter, ej hänförliga till någon annan kategori 196 278 240 226 206
1.2.7 Tele-, data- och informationstjänster 921 1 207 1 217 1 124 998
1.2.8 Övriga affärstjänster 2 879 3 421 2 955 2 716 2 579
1.2.8.1 Forskning och utveckling 832 827 851 703 766
1.2.8.2 Yrkes- och ledningskonsulttjänster 710 920 764 714 602
1.2.8.3 Tekniska tjänster, tjänster i samband med varuhandel och övriga affärstjänster 1 337 1 674 1 339 1 300 1 212
1.2.9 Övriga tjänster 245 262 247 226 217

Källa: Utrikeshandel med varor och tjänster 2018, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kasperi Lavikainen 029 551 3674, Risto Sippola 029 551 3383, globalisaatio.tilastot@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 18.12.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utrikeshandel med varor och tjänster [e-publikation].
ISSN=2343-4236. 3:e kvartalet 2020, Tabellbilaga 2. Import enligt betalningsbalansen, mn euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tpulk/2020/03/tpulk_2020_03_2020-12-18_tau_002_sv.html