Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Export enligt betalningsbalansen, mn euro

  2019 2020
4:e kvartalet 1:a kvartalet 2:a kvartalet 3:e kvartalet 4:e kvartalet
1 Varor och tjänster totalt 25 260 22 044 19 512 19 643 23 964
1.1 Varuhandeln enligt betalningsbalansen 17 107 15 004 13 995 14 152 16 660
1.1 Varuhandeln enligt Tullen 16 535 14 435 13 014 13 763 16 135
1.1.2 Fabrikslös produktion, lönebearbetning i utlandet och trepartshandel 572 570 981 390 525
1.2 Tjänster totalt 8 153 7 040 5 517 5 491 7 304
1.2.1 Bearbetningstjänster 467 394 347 357 461
1.2.2 Transport 1 124 801 471 505 532
1.2.3 Resor 769 704 89 234 124
1.2.4 Byggande 78 41 30 22 34
1.2.5 Finansiella tjänster och försäkringstjänster 111 91 106 96 97
1.2.6 Avgifter för användning av immateriella rättigheter, ej hänförliga till någon annan kategori 754 629 656 625 756
1.2.7 Tele-, data- och informationstjänster 2 984 2 788 2 345 2 380 3 592
1.2.8 Övriga affärstjänster 1 647 1 433 1 278 1 137 1 555
1.2.8.1 Forskning och utveckling 224 298 212 173 225
1.2.8.2 Yrkes- och ledningskonsulttjänster 514 363 344 304 463
1.2.8.3 Tekniska tjänster, tjänster i samband med varuhandel och övriga affärstjänster 909 772 721 660 867
1.2.9 Övriga tjänster 218 159 194 135 154

Källa: Utrikeshandel med varor och tjänster 2018, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kasperi Lavikainen 029 551 3674, Risto Sippola 029 551 3383, Marianna Mukkulainen 029 551 3405, globalisaatio.tilastot@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 15.3.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utrikeshandel med varor och tjänster [e-publikation].
ISSN=2343-4236. 4:e kvartalet 2020, Tabellbilaga 1. Export enligt betalningsbalansen, mn euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tpulk/2020/04/tpulk_2020_04_2021-03-15_tau_001_sv.html