Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Import enligt betalningsbalansen, mn euro

  2019 2020
4:e kvartalet 1:a kvartalet 2:a kvartalet 3:e kvartalet 4:e kvartalet
1 Varor och tjänster totalt 24 383 23 023 19 441 20 395 21 381
1.1 Varuhandeln enligt betalningsbalansen 15 591 14 938 13 009 14 093 14 387
1.1 Varuhandeln enligt Tullen 16 318 15 804 13 370 14 865 15 383
1.1.2 Lönebearbetning i utlandet -261 -388 96 -266 -462
1.1.3 CIF-FOB -omvandling -980 -953 -802 -885 -921
1.1.4 Övriga skillnader 513 475 346 379 386
1.2 Tjänster totalt 8 791 8 085 6 432 6 302 6 994
1.2.1 Bearbetningstjänster 558 500 421 416 531
1.2.2 Transport 1 514 1 387 1 019 1 107 1 133
1.2.3 Resor 1 307 979 92 225 101
1.2.4 Byggande 121 98 94 73 70
1.2.5 Finansiella tjänster och försäkringstjänster 363 370 397 393 398
1.2.6 Avgifter för användning av immateriella rättigheter, ej hänförliga till någon annan kategori 282 257 245 220 309
1.2.7 Tele-, data- och informationstjänster 1 207 1 228 1 130 997 1 276
1.2.8 Övriga affärstjänster 3 176 3 016 2 801 2 638 2 911
1.2.8.1 Forskning och utveckling 828 845 705 750 697
1.2.8.2 Yrkes- och ledningskonsulttjänster 918 775 726 607 812
1.2.8.3 Tekniska tjänster, tjänster i samband med varuhandel och övriga affärstjänster 1 429 1 395 1 371 1 281 1 401
1.2.9 Övriga tjänster 263 250 234 233 265

Källa: Utrikeshandel med varor och tjänster 2018, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kasperi Lavikainen 029 551 3674, Risto Sippola 029 551 3383, Marianna Mukkulainen 029 551 3405, globalisaatio.tilastot@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 15.3.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utrikeshandel med varor och tjänster [e-publikation].
ISSN=2343-4236. 4:e kvartalet 2020, Tabellbilaga 2. Import enligt betalningsbalansen, mn euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tpulk/2020/04/tpulk_2020_04_2021-03-15_tau_002_sv.html