Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Utrikeshandeln enligt betalningsbalansen och område, mn euro

  2019 2020
4:e kvartalet 1:a kvartalet 2:a kvartalet 3:e kvartalet 4:e kvartalet
Import Totalt 24 383 23 023 19 441 20 395 21 381
..Europa 18 739 17 816 14 888 15 548 16 538
..EU27 (2020) 14 490 13 908 12 112 12 293 13 181
......Euroområdet 9 280 9 089 7 749 7 843 8 233
........Nederländerna 1 265 1 399 1 214 1 170 1 288
........Tyskland 2 963 2 800 2 449 2 566 2 652
......Övriga EU27 (2020 exkl. euroområdet) 5 211 4 819 4 363 4 450 4 948
........Sverige 3 085 2 884 2 532 2 595 2 889
....Europa utanför EU 4 249 3 908 2 776 3 256 3 357
........Storbritannien 1 010 1 034 799 874 902
........Ryssland 2 193 1 757 1 095 1 442 1 393
..Amerika 1 863 1 724 1 502 1 340 1 458
........Förenta Staterna (USA) 1 371 1 236 1 132 1 017 1 101
..Afrika 220 151 126 154 116
..Asien 3 448 3 164 2 846 3 252 3 159
........Kina 1 578 1 404 1 545 1 673 1 651
..Övriga och okänd 112 168 79 101 110
Export Totalt 25 260 22 044 19 512 19 643 23 964
..Europa 17 019 14 440 12 855 13 223 14 794
..EU27 (2020) 13 176 10 816 9 836 10 120 11 397
......Euroområdet 8 821 7 022 6 252 6 560 7 330
........Nederländerna 1 259 1 348 1 120 1 133 1 177
........Tyskland 2 076 1 879 1 639 1 806 1 929
......Övriga EU27 (2020 exkl. euroområdet) 4 356 3 794 3 584 3 560 4 067
........Sverige 3 012 2 593 2 492 2 468 2 879
....Europa utanför EU 3 842 3 624 3 019 3 103 3 397
........Storbritannien 1 198 1 098 771 893 1 042
........Ryssland 1 189 1 024 780 835 1 007
..Amerika 3 197 3 262 2 578 2 576 4 933
........Förenta Staterna (USA) 2 358 2 471 1 739 1 815 4 101
..Afrika 606 449 494 445 585
..Asien 4 041 3 520 3 273 3 088 3 340
........Kina 1 330 915 1 146 964 1 232
..Övriga och okänd 397 373 311 312 311

Källa: Utrikeshandel med varor och tjänster 2018, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kasperi Lavikainen 029 551 3674, Risto Sippola 029 551 3383, Marianna Mukkulainen 029 551 3405, globalisaatio.tilastot@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 15.3.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utrikeshandel med varor och tjänster [e-publikation].
ISSN=2343-4236. 4:e kvartalet 2020, Tabellbilaga 3. Utrikeshandeln enligt betalningsbalansen och område, mn euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tpulk/2020/04/tpulk_2020_04_2021-03-15_tau_003_sv.html