Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Import enligt betalningsbalansen, mn euro

  2020 2021
1:a kvartalet 2:a kvartalet 3:e kvartalet 4:e kvartalet 1:a kvartalet
1 Varor och tjänster totalt 22 953 19 483 20 501 21 645 21 471
1.1 Varuhandeln enligt betalningsbalansen 14 987 13 040 14 159 14 500 14 911
1.1 Varuhandeln enligt Tullen 15 835 13 396 14 926 15 514 15 957
1.1.2 Lönebearbetning i utlandet -375 95 -262 -468 -465
1.1.3 CIF-FOB -omvandling -954 -804 -889 -929 -951
1.1.4 Övriga skillnader 481 354 384 384 371
1.2 Tjänster totalt 7 966 6 443 6 342 7 145 6 559
1.2.1 Bearbetningstjänster 516 440 443 573 486
1.2.2 Transport 1 370 1 037 1 120 1 189 1 138
1.2.3 Resor 996 101 252 119 61
1.2.4 Byggande 89 90 69 71 52
1.2.5 Finansiella tjänster och försäkringstjänster 377 405 389 408 406
1.2.6 Avgifter för användning av immateriella rättigheter, ej hänförliga till någon annan kategori 223 231 199 308 243
1.2.7 Tele-, data- och informationstjänster 1 177 1 109 971 1 243 1 199
1.2.8 Övriga affärstjänster 2 962 2 786 2 665 2 967 2 713
1.2.8.1 Forskning och utveckling 849 708 757 705 795
1.2.8.2 Yrkes- och ledningskonsulttjänster 738 719 625 828 735
1.2.8.3 Tekniska tjänster, tjänster i samband med varuhandel och övriga affärstjänster 1 374 1 359 1 282 1 434 1 183
1.2.9 Övriga tjänster 256 243 235 267 261

Källa: Utrikeshandel med varor och tjänster 2018, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marianna Mukkulainen 029 551 3405, Kasperi Lavikainen 029 551 3674, globalisaatio.tilastot@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 18.6.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utrikeshandel med varor och tjänster [e-publikation].
ISSN=2343-4236. 1:a kvartalet 2021, Tabellbilaga 2. Import enligt betalningsbalansen, mn euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tpulk/2021/01/tpulk_2021_01_2021-06-18_tau_002_sv.html