Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Export enligt betalningsbalansen, mn euro

  2020 2021
2:a kvartalet 3:e kvartalet 4:e kvartalet 1:a kvartalet 2:a kvartalet
1 Varor och tjänster totalt 19 610 19 768 24 498 20 876 22 842
1.1 Varuhandeln enligt betalningsbalansen 13 967 14 138 16 755 15 291 16 673
1.1 Varuhandeln enligt Tullen 13 020 13 781 16 206 15 049 16 178
1.1.2 Fabrikslös produktion, lönebearbetning i utlandet och trepartshandel 947 356 549 242 495
1.2 Tjänster totalt 5 643 5 631 7 743 5 585 6 169
1.2.1 Bearbetningstjänster 342 389 513 396 398
1.2.2 Transport 545 583 591 543 613
1.2.3 Resor 54 199 125 83 96
1.2.4 Byggande 36 25 34 22 16
1.2.5 Finansiella tjänster och försäkringstjänster 96 89 99 98 100
1.2.6 Avgifter för användning av immateriella rättigheter, ej hänförliga till någon annan kategori 656 620 747 618 726
1.2.7 Tele-, data- och informationstjänster 2 443 2 446 3 912 2 446 2 643
1.2.8 Övriga affärstjänster 1 276 1 137 1 564 1 256 1 430
1.2.8.1 Forskning och utveckling 199 159 207 187 195
1.2.8.2 Yrkes- och ledningskonsulttjänster 330 292 461 379 409
1.2.8.3 Tekniska tjänster, tjänster i samband med varuhandel och övriga affärstjänster 747 687 896 689 826
1.2.9 Övriga tjänster 195 143 158 125 146

Källa: Utrikeshandel med varor och tjänster 2018, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kasperi Lavikainen 029 551 3674, Tommi Kaatrasalo 029 551 3320, globalisaatio.tilastot@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 17.9.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utrikeshandel med varor och tjänster [e-publikation].
ISSN=2343-4236. 2:a kvartalet 2021, Tabellbilaga 1. Export enligt betalningsbalansen, mn euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tpulk/2021/02/tpulk_2021_02_2021-09-17_tau_001_sv.html