Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Import enligt betalningsbalansen, mn euro

  2020 2021
2:a kvartalet 3:e kvartalet 4:e kvartalet 1:a kvartalet 2:a kvartalet
1 Varor och tjänster totalt 19 486 20 513 21 685 21 599 22 796
1.1 Varuhandeln enligt betalningsbalansen 13 042 14 166 14 531 15 032 15 907
1.1 Varuhandeln enligt Tullen 13 408 14 947 15 547 16 054 16 866
1.1.2 Lönebearbetning i utlandet 87 -274 -472 -447 -364
1.1.3 CIF-FOB -omvandling -805 -891 -931 -957 -1 008
1.1.4 Övriga skillnader 352 384 388 381 413
1.2 Tjänster totalt 6 443 6 347 7 154 6 567 6 889
1.2.1 Bearbetningstjänster 440 443 573 473 495
1.2.2 Transport 1 038 1 121 1 190 1 133 1 266
1.2.3 Resor 101 252 119 61 123
1.2.4 Byggande 90 69 71 61 75
1.2.5 Finansiella tjänster och försäkringstjänster 390 373 392 374 381
1.2.6 Avgifter för användning av immateriella rättigheter, ej hänförliga till någon annan kategori 231 199 308 212 261
1.2.7 Tele-, data- och informationstjänster 1 109 971 1 243 1 167 1 097
1.2.8 Övriga affärstjänster 2 786 2 665 2 967 2 802 2 914
1.2.8.1 Forskning och utveckling 708 757 705 804 772
1.2.8.2 Yrkes- och ledningskonsulttjänster 719 625 828 755 771
1.2.8.3 Tekniska tjänster, tjänster i samband med varuhandel och övriga affärstjänster 1 359 1 282 1 434 1 243 1 372
1.2.9 Övriga tjänster 257 254 290 284 275

Källa: Utrikeshandel med varor och tjänster 2018, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kasperi Lavikainen 029 551 3674, Tommi Kaatrasalo 029 551 3320, globalisaatio.tilastot@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 17.9.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utrikeshandel med varor och tjänster [e-publikation].
ISSN=2343-4236. 2:a kvartalet 2021, Tabellbilaga 2. Import enligt betalningsbalansen, mn euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tpulk/2021/02/tpulk_2021_02_2021-09-17_tau_002_sv.html