Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Utrikeshandeln enligt betalningsbalansen och område, mn euro

  2020 2021
2:a kvartalet 3:e kvartalet 4:e kvartalet 1:a kvartalet 2:a kvartalet
Import Totalt 19 486 20 513 21 685 21 599 22 796
..Europa 14 997 15 692 16 845 16 731 17 516
..EU27 (2020) 12 189 12 411 13 450 13 011 14 219
......Euroområdet 7 768 7 913 8 397 8 136 9 015
........Nederländerna 1 198 1 161 1 286 1 234 1 453
........Tyskland 2 441 2 567 2 695 2 650 2 858
......Övriga EU27 (2020 exkl. euroområdet) 4 421 4 498 5 053 4 875 5 204
........Sverige 2 555 2 601 2 940 2 862 3 076
....Europa utanför EU 2 808 3 281 3 395 3 720 3 297
........Storbritannien 836 890 930 847 841
........Ryssland 1 095 1 467 1 439 1 901 1 470
..Amerika 1 463 1 318 1 451 1 432 1 588
........Förenta Staterna (USA) 1 118 1 021 1 105 1 107 1 166
..Afrika 116 152 111 140 187
..Asien 2 822 3 245 3 157 3 189 3 397
........Kina 1 559 1 697 1 680 1 597 1 687
..Övriga och okänd 87 107 122 108 109
Export Totalt 19 610 19 768 24 498 20 876 22 842
..Europa 13 091 13 479 15 193 14 267 15 588
..EU27 (2020) 10 053 10 332 11 759 11 064 11 841
......Euroområdet 6 352 6 642 7 522 7 025 7 469
........Nederländerna 1 112 1 114 1 188 1 221 1 287
........Tyskland 1 670 1 840 2 010 1 839 1 890
......Övriga EU27 (2020 exkl. euroområdet) 3 701 3 690 4 237 4 039 4 372
........Sverige 2 525 2 520 2 960 2 761 2 987
....Europa utanför EU 3 038 3 147 3 435 3 203 3 747
........Storbritannien 743 884 1 057 878 1 083
........Ryssland 828 891 1 039 954 1 145
..Amerika 2 559 2 562 5 179 2 786 2 905
........Förenta Staterna (USA) 1 724 1 805 4 342 2 005 1 992
..Afrika 457 425 552 448 575
..Asien 3 178 2 978 3 254 3 069 3 435
........Kina 1 123 935 1 208 1 099 1 223
..Övriga och okänd 324 324 320 306 340

Källa: Utrikeshandel med varor och tjänster 2018, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kasperi Lavikainen 029 551 3674, Tommi Kaatrasalo 029 551 3320, globalisaatio.tilastot@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 17.9.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utrikeshandel med varor och tjänster [e-publikation].
ISSN=2343-4236. 2:a kvartalet 2021, Tabellbilaga 3. Utrikeshandeln enligt betalningsbalansen och område, mn euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tpulk/2021/02/tpulk_2021_02_2021-09-17_tau_003_sv.html