Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 15.3.2022

Finlands utrikeshandel ökade under sista kvartalet 2021 jämfört med året innan

Under sista kvartalet 2021 ökade den sammanlagda exporten av varor och tjänster med 5,4 miljarder euro jämfört med motsvarande kvartal år 2020. Omkring tre fjärdedelar av ökningen härrörde från varuexporten. Även om ökningen av exporten av tjänster var relativt sett mindre, ökade även den med 1,4 miljarder euro jämfört med motsvarande kvartal året innan. Den sammanlagda importen av varor och tjänster ökade till och med mer än exporten, dvs. med 7,1 miljarder euro, jämfört med sista kvartalet 2020. Varornas och tjänsternas andelar av ökningen var desamma som inom exporten, dvs. omkring 75 procent berodde på varuimporten och 25 procent på tjänsteimporten. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över utrikeshandel med varor och tjänster, som är en del av betalningsbalansen .

Import och export av tjänster kvartalvis

Import och export av tjänster kvartalvis

Källa: Utrikeshandel med varor och tjänster 2018, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kasperi Lavikainen 029 551 3674, globalisaatio.tilastot@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja

Publikationen i pdf-format (231,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 15.03.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utrikeshandel med varor och tjänster [e-publikation].
ISSN=2343-4236. 4:e kvartalet 2021. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tpulk/2021/04/tpulk_2021_04_2022-03-15_tie_001_sv.html