Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Kostnadsindexen för taxi- och ambulanstrafik har reviderats

Kostnadsindexen för taxi- och ambulanstrafik har reviderats. Indexens viktstruktur har korrigerats för att motsvara kostnadsstrukturen för år 2010. Samtidigt har deras basår ändrats till 2010. Totalindexen för basåren 2005=100 och 1995=100 förlängs genom kedjning. Framställningen av indexen med basår 2000=100 har upphört.

 


Senast uppdaterad 18.4.2012

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Kostnadsindex för taxi- och ambulanstrafik [e-publikation].
Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tslhi/tslhi_2012-04-18_uut_001_sv.html