Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Industriproduktionen ökade med 8,8 procent i april

Enligt Statistikcentralen var den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin i april 8,8 procent större än året innan. Jämfört med mars ökade den säsongrensade produktionen med 2,1 procent.

Den arbetsdagskorrigerade produktionen inom utvinning av mineral ökade med 22,7 procent från året innan. Den arbetsdagskorrigerade produktionen inom tillverkning överskred föregående års nivå med 6,2 procent. Mest ökade den arbetsdagskorrigerade produktionen jämfört med året innan inom tillverkning av motorfordon, hela 38,5 procent. Den långa lågkonjunkturen inom pappersindustrin var över i slutet av förra året. Tillväxttakten tilltog i april, då den var drygt 28 procent. Produktionen minskade mest inom livsmedelsindustrin, med drygt 16 procent. Bakom minskningen låg de stridsåtgärder som vidtogs i april.

Volymindex för industriproduktionen, förädlingsvärdeandel, icke-korrigerad, arbetsdagskorrigerad, säsongrensad procentuell förändring

  Förädlingsvärdeandel Icke-korrigerad procentuell förändring, 2010 April / 2009 April Arbetsdag korrigerad procentuell förändring, 2010 April / 2009 April Säsongrensad procentuell förändring, 2010 April / 2010 Mars
Näringsgren (Tol 2008)      
Hela industrin 100,0 9,6 8,8 2,1
B Utvinning av mineral 1,3 28,1 22,7 25,3
C Tillverkning 86,1 8,1 6,2 1,4
10 Livsmedelsframställning 5,0 -15,4 -15,9 -15,0
11 Framställning av drycker 0,9 -20,4 -22,9 -14,5
13 Textilvarutillverkning 0,6 9,2 4,2 -4,2
14 Tillverkning av kläder 0,4 9,4 6,9 -1,4
15 Tillv läder, läder- och skinnvaror mm 0,2 32,2 25,6 11,2
16 Tillv trä o varor av trä, kork od 4,6 22,3 15,8 0,3
17 Pappers- o pappersvarutillverkn. 8,3 28,6 28,3 20,1
18 Graf prod o reprod av inspelningar 1,8 -5,4 -7,3 -5,6
23 Tillv av övr mineralprod, ej metall 3,2 14,5 9,9 1,3
24 Stål- och metallframställning 6,1 33,9 34,8 6,8
25 Tillv metallvaror, ej mask o app 7,8 10,1 7,9 -2,1
28 Tillverkning av övriga maskiner 9,7 4,8 3,5 1,7
29 Tillv av motorfordon o.d. 1,2 48,2 38,5 20,8
30 Tillverkn av andra transportmedel 1,2 26,5 19,4 4,0
31 Tillverkning av möbler 1,2 -3,3 -6,9 -7,2
32 Annan tillverkning 1,1 -4,9 -1,6 10,2
33 Rep o inst av maskiner o apparater 3,0 -1,0 -4,3 -0,7
D Försörjn av el, gas, värme o kyla 11,6 20,0 20,1 1,3
E Vattenförs; avl.r, avf.hant o san 1,1 0,4 -0,8 -2,5
36 Vattenförsörjning 0,8 0,4 -0,2 -1,5
Klassificering eftern användningsmål:        
Råmaterial och kapitalvaror 38,6 19,6 16,9 3,3
Investeringsvaror 34,2 6,5 5,8 2,6
Varaktiga konsumtionsvaror 1,5 -3,3 -7,1 -5,9
Andra konsumtionsvaror 10,5 -9,9 -9,8 -6,8
Specialindex:        
10-11 Livsmedelsindustri 5,9 -16,2 -16,6 -17,0
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 1,3 13,3 11,2 1,6
16-17 Skogsindustri 12,8 26,3 22,9 5,3
19-22 Kemisk industri 10,6 -6,4 -8,2 -6,5
24-30 Metallindustri 45,1 11,0 9,3 2,4
26-27 El- och elektronikindustri 19,2 3,9 4,1 2,4
25,28-30,33 Maskin- och metallvaruindustri 22,8 8,8 6,5 -2,3
29-30 Tillverkning av transportmedel 2,4 38,9 34,9 14,0
1) 2005=100

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2010, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio (09) 1734 2479, Jukka Appelqvist (09) 1734 3391, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 10.06.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. april 2010, Industriproduktionen ökade med 8,8 procent i april . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2010/04/ttvi_2010_04_2010-06-10_kat_001_sv.html