Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Industriproduktionen ökade i maj med 11,3 procent

Enligt Statistikcentralen var den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin i maj 11,3 procent större än året innan. Jämfört med april ökade den säsongrensade produktionen med 1,5 procent.

Den arbetsdagskorrigerade industriproduktionen ökade i maj med 10,3 procent från året innan. Produktionen inom metallframställning ökade rentav med 55,6 procent. Inom tillverkning av metallprodukter ökade produktionen med 18,6 procent och inom tillverkningen av pappersvaror med 16,4 procent från året innan. I maj var den arbetsdagskorrigerade produktionen inom tillverkning av trä 25,1 procent större än året innan. Produktionen minskade mest inom tillverkning av andra transportmedel, med 24,5 procent.

Tabell 1. Volymindex för industriproduktionen, förädlingsvärdeandel, icke-korrigerad, arbetsdagskorrigerad, säsongrensad procentuell förändring

  Förädlingsvärdeandel Icke-korrigerad procentuell förändring, 2010 Maj / 2009 Maj Arbetsdag korrigerad procentuell förändring, 2010 Maj / 2009 Maj Säsongrensad procentuell förändring, 2010 Maj / 2010 April
Näringsgren (Tol 2008)        
Hela industrin 100,0 13,2 11,3 1,5
B Utvinning av mineral 1,3 8,3 -1,0 9,3
C Tillverkning 86,1 12,8 10,3 2,5
10 Livsmedelsframställning 5,0 1,4 -1,5 16,0
11 Framställning av drycker 0,9 -4,7 -4,7 6,4
13 Textilvarutillverkning 0,6 -2,7 -2,7 -1,3
14 Tillverkning av kläder 0,4 8,8 5,6 -6,0
15 Tillv läder, läder- och skinnvaror mm 0,2 8,9 3,4 -10,8
16 Tillv trä o varor av trä, kork od 4,6 28,6 25,1 -4,1
17 Pappers- o pappersvarutillverkn. 8,3 15,9 16,4 -0,6
18 Graf prod o reprod av inspelningar 1,8 1,0 -4,2 0,7
23 Tillv av övr mineralprod, ej metall 3,2 12,3 9,6 -1,1
24 Stål- och metallframställning 6,1 59,2 55,6 21,7
25 Tillv metallvaror, ej mask o app 7,8 21,2 18,6 3,4
28 Tillverkning av övriga maskiner 9,7 10,7 8,3 1,9
29 Tillv av motorfordon o.d. 1,2 9,4 3,6 -2,8
30 Tillverkn av andra transportmedel 1,2 -20,0 -24,5 -6,3
31 Tillverkning av möbler 1,2 4,1 -1,2 5,3
32 Annan tillverkning 1,1 9,1 5,4 0,1
33 Rep o inst av maskiner o apparater 3,0 16,6 15,8 8,4
D Försörjn av el, gas, värme o kyla 11,6 19,3 19,2 -5,6
E Vattenförs; avl.r, avf.hant o san 1,1 -2,7 -3,8 -2,4
36 Vattenförsörjning 0,8 -2,7 -3,0 -2,2
Klassificering eftern användningsmål:        
Råmaterial och kapitalvaror 38,6 24,5 24,5 2,5
Investeringsvaror 34,2 5,1 2,9 -1,3
Varaktiga konsumtionsvaror 1,5 1,9 -3,3 2,2
Andra konsumtionsvaror 10,5 0,9 -2,2 3,1
Specialindex:        
10-11 Livsmedelsindustri 5,9 0,4 -2,7 16,6
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 1,3 2,7 -1,8 -8,7
16-17 Skogsindustri 12,8 20,3 20,0 0,4
19-22 Kemisk industri 10,6 7,2 7,2 16,1
24-30 Metallindustri 45,1 14,2 11,6 1,4
26-27 El- och elektronikindustri 19,2 1,7 2,5 -1,0
25,28-30,33 Maskin- och metallvaruindustri 22,8 12,8 9,1 1,4
29-30 Tillverkning av transportmedel 2,4 -7,2 -10,7 -4,6
1) 2005=100

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2010, maj. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio (09) 1734 2479, Jukka Appelqvist (09) 1734 3391, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 09.07.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. maj 2010, Industriproduktionen ökade i maj med 11,3 procent . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2010/05/ttvi_2010_05_2010-07-09_kat_001_sv.html