Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Industriproduktionen ökade i augusti med 6,3 procent

Enligt Statistikcentralen var den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin i augusti 6,3 procent större än året innan. Den säsongrensade produktionen ökade i augusti med 2,7 procent jämfört med juli.

Den arbetsdagskorrigerade industriproduktionen ökade i augusti med 7,9 procent från året innan. Produktionen inom metallframställning ökade i augusti med 34,8 procent. Inom tillverkningen av pappersvaror ökade produktionen med 10,0 procent från året innan. I augusti var den arbetsdagskorrigerade produktionen inom tillverkning av trä 9,8 procent större än året innan. Produktionen inom gruvdrift och utvinning av mineral minskade mest, med drygt 28 procent.

Tabell 1. Volymindex för industriproduktionen, förädlingsvärdeandel, icke-korrigerad, arbetsdagskorrigerad, säsongrensad procentuell förändring

  Förädlingsvärdeandel Icke-korrigerad procentuell förändring, 2010 Aug. / 2009 Aug. Arbetsdag korrigerad procentuell förändring, 2010 Aug. / 2009 Aug. Säsongrensad procentuell förändring, 2010 Aug. / 2010 Juli
Näringsgren (Tol 2008)        
Hela industrin 100,0 8,4 6,3 2,7
B Utvinning av mineral 1,6 -22,6 -28,4 -21,7
C Tillverkning 83,6 10,5 7,9 5,3
10 Livsmedelsframställning 7,4 -3,4 -5,6 2,2
11 Framställning av drycker 1,3 12,7 12,7 -0,2
13 Textilvarutillverkning 0,7 6,2 6,2 -4,9
14 Tillverkning av kläder 0,4 -15,7 -18,2 -6,2
15 Tillv läder, läder- och skinnvaror mm 0,2 18,3 13,8 3,7
16 Tillv trä o varor av trä, kork od 3,3 13,5 9,8 -1,0
17 Pappers- o pappersvarutillverkn. 7,5 9,6 10,0 0,1
18 Graf prod o reprod av inspelningar 2,2 -1,7 -4,7 -5,9
23 Tillv av övr mineralprod, ej metall 3,0 11,2 8,6 17,6
24 Stål- och metallframställning 2,1 40,6 34,8 -0,3
25 Tillv metallvaror, ej mask o app 8,6 0,0 -2,2 -1,6
28 Tillverkning av övriga maskiner 11,3 31,0 28,0 4,3
29 Tillv av motorfordon o.d. 1,1 19,4 12,3 -12,6
30 Tillverkn av andra transportmedel 1,4 -25,4 -27,8 -11,8
31 Tillverkning av möbler 1,3 2,5 -1,6 -1,7
32 Annan tillverkning 0,9 -20,8 -22,9 -10,8
33 Rep o inst av maskiner o apparater 3,9 -8,4 -9,2 3,3
D Försörjn av el, gas, värme o kyla 12,4 1,3 1,2 -7,1
E Vattenförs; avl.r, avf.hant o san 2,3 6,1 4,8 -0,2
36 Vattenförsörjning 0,7 4,6 4,0 -2,6
Klassificering eftern användningsmål:        
Råmaterial och kapitalvaror 34,6 10,5 10,5 -1,2
Investeringsvaror 31,1 11,2 8,5 8,0
Varaktiga konsumtionsvaror 1,7 -2,1 -5,6 -4,2
Andra konsumtionsvaror 14,9 4,5 0,9 1,4
Specialindex:        
10-11 Livsmedelsindustri 8,7 -1,1 -3,2 2,7
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 1,3 1,4 -5,5 -15,1
16-17 Skogsindustri 10,7 10,7 10,1 -0,3
19-22 Kemisk industri 13,1 14,4 14,4 9,7
24-30 Metallindustri 38,5 16,2 13,2 7,4
26-27 El- och elektronikindustri 13,9 16,8 12,6 12,1
25,28-30,33 Maskin- och metallvaruindustri 26,2 9,9 7,1 5,3
29-30 Tillverkning av transportmedel 2,5 -6,1 -9,6 -22,3
1) 2005=100

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2010, augusti. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio (09) 1734 2479, Jukka Appelqvist (09) 1734 3391, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 08.10.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. augusti 2010, Industriproduktionen ökade i augusti med 6,3 procent . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2010/08/ttvi_2010_08_2010-10-08_kat_001_sv.html