Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Industriproduktionen ökade i januari med 2,2 procent

Enligt Statistikcentralen var den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin (BCDE) i januari 2,2 procent högre än året innan. Den säsongrensade produktionen minskade i januari med 4,5 procent jämfört med december.

Den arbetsdagskorrigerade industriproduktionen (C) ökade i januari med 2,7 procent från året innan. Mest ökade utvinning av mineral, med hela 35 procent. Tillverkning av övriga maskiner ökade med 32,4 procent från året innan. Metallframställning ökade med 16,3 procent. Inom tillverkning av andra transportmedel minskade produktionen med 22,8 procent.

Tabell 1b. Volymindex för industriproduktionen, förädlingsvärdeandel, icke-korrigerad, arbetsdagskorrigerad, säsongrensad procentuell förändring

  Förädlingsvärdeandel Icke-korrigerad procentuell förändring, 2011 Jan. / 2010 Jan. Arbetsdag korrigerad procentuell förändring, 2011 Jan. / 2010 Jan. Säsongrensad procentuell förändring, 2011 Jan. / 2010 Dec.
Näringsgren (Tol 2008)        
Hela industrin 100,0 3,4 2,2 -4,5
B Utvinning av mineral 1,6 21,8 35,0 -27,1
C Tillverkning 83,6 4,3 2,7 -17,5
10 Livsmedelsframställning 7,4 -0,1 -2,7 -2,3
11 Framställning av drycker 1,3 -3,3 -3,3 1,8
13 Textilvarutillverkning 0,7 16,2 16,2 0,5
14 Tillverkning av kläder 0,4 11,0 7,6 -10,8
15 Tillv läder, läder- och skinnvaror mm 0,2 17,0 17,0 -7,1
16 Tillv trä o varor av trä, kork od 3,3 9,4 6,2 0,9
17 Pappers- o pappersvarutillverkn. 7,5 0,3 2,5 -0,1
18 Graf prod o reprod av inspelningar 2,2 2,4 -3,2 -2,4
23 Tillv av övr mineralprod, ej metall 3,0 6,0 1,5 -4,9
24 Stål- och metallframställning 2,1 19,6 16,3 -1,3
25 Tillv metallvaror, ej mask o app 8,6 8,0 8,0 -15,8
28 Tillverkning av övriga maskiner 11,3 38,8 32,4 7,9
29 Tillv av motorfordon o.d. 1,1 16,1 8,3 -7,9
30 Tillverkn av andra transportmedel 1,4 -22,8 -22,8 -8,2
31 Tillverkning av möbler 1,3 15,5 8,1 -3,5
32 Annan tillverkning 0,9 -4,5 -4,5 -3,0
33 Rep o inst av maskiner o apparater 3,9 7,2 6,2 -4,6
D Försörjn av el, gas, värme o kyla 12,4 -1,6 -1,7 -4,3
E Vattenförs; avl.r, avf.hant o san 2,3 3,9 3,7 -1,2
36 Vattenförsörjning 0,7 2,3 2,3 -1,1
Klassificering eftern användningsmål:        
Råmaterial och kapitalvaror 34,6 6,8 7,7 -3,0
Investeringsvaror 31,1 3,1 0,6 -10,5
Varaktiga konsumtionsvaror 1,7 26,5 20,1 5,1
Andra konsumtionsvaror 14,9 0,7 -3,4 -3,8
Specialindex:        
10-11 Livsmedelsindustri 8,7 -0,6 -3,1 -0,5
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 1,3 14,7 14,7 -0,1
16-17 Skogsindustri 10,7 2,6 2,0 -0,5
19-22 Kemisk industri 13,1 -1,8 -1,8 -27,1
24-30 Metallindustri 38,5 7,6 5,0 -8,6
26-27 El- och elektronikindustri 13,9 -9,6 -8,5 -12,3
25,28-30,33 Maskin- och metallvaruindustri 26,2 18,4 15,7 1,2
29-30 Tillverkning av transportmedel 2,5 -7,3 -7,3 -32,6

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2011, januari-april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio (09) 1734 2479, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 28.6.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. januari-april korrigerad publikation 2011, Industriproduktionen ökade i januari med 2,2 procent . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2011/13/ttvi_2011_13_2011-06-28_kat_001_sv.html