Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revidering av uppgifterna i volymindexet för industriproduktionen (juli–november 2011)

Inom näringsgrenen el- och elektronikindustri (26–27) har erhållna felaktiga primäruppgifter för tredje kvartalet korrigerats. Dessa ändringar har inverkat på tredje kvartalets indextal och förändringsprocenter.

Nedan finns ett exempel på revideringar av de ursprungliga årsförändringsprocenterna för juli–november år 2011 inom några huvudnäringsgrenar. Inom parentes finns de siffror för juli–november som publicerades 10.1.2012. Revideringen för juli–september beror huvudsakligen på korrigeringen av erhållna felaktiga uppgifter gällande näringsgrenen 26–27. Inom denna näringsgren används dessutom estimering 8 gånger om året, dvs. revideringen av uppgifterna för oktober och november beror på estimering.

Tabellen nedan visar revideringen av uppgifter för juli–november inom några huvudnäringsgrenar.

Revideringar, offentliggörande 10.2.2012 Revidering av uppgifter juli–november (inom parentes uppgifter från 10.1.2012)
Näringsgren Juli Augusti September Oktober November
Hela industrin BCDE -2,7
(-3,8)
3,6
(2,4)
-0,3
(-1,5)
-5,4
(-6,2)
-1,7
(-2,9)
Tillverkning C -1,6
(-2,8)
4,6
(3,2)
1,8
(0,4)
-4,6
(-5,5)
0,1
(-1,3)
Tillverkning (C exkl. 26–27) 1,0
(1,5)
4,9
(5,2)
2,0
(2,3)
-4,3
(-4,0)
1,0
(1,4)
Tillv. av eltekniska produkter 26–27 -14,7
(-24,7)
2,7
(-8,2)
0,7
(-10,2)
-6,4
(-13,5)
-4,3
(-13,9)

 


Senast uppdaterad 10.2.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/ttvi_2012-02-10_uut_001_sv.html