Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Yrkesgrupper med löntagare, där andelen 55 år fyllda var minst 25 procent år 2007

Yrkesgrupper (över 400 löntagare) Ålder
Totalt   – 34
%
35 – 54
%
55 –
%
Medel- ålder
Alla löntagare 2 128 254 34 50 17 41
3432 Rättegångsombud och utsökningsmän 2 532 9 37 54 52
11102 Högre tjänstemän inom statlig distrikts- och lokalförvaltning 964 1 48 50 53
11103 Direktörer inom stads- och kommunförvaltning 655 5 46 49 52
11101 Högre tjänstemän inom statens centralförvaltning 1 859 3 50 47 52
23101 Professorer 2 469 2 52 47 53
3141 Maskinchefer och -mästare på fartyg 639 15 46 38 49
31521 Arbetarskyddsinspektörer 452 14 48 38 49
22211 Överläkare 3 100 1 62 37 51
22301 Överskötare 537 2 61 37 51
2422 Domare 1 629 20 44 36 47
8163 Driftmaskinister vid avfallsbrännings- och vattenreningsverk 1 013 11 55 34 49
12291 Verksamhetschefer och rektorer inom undervisning 4 039 3 64 34 50
24311 Arkivarier 800 14 54 32 48
114 Chefer i organisationer 1 282 8 60 32 49
6140 Skogsbrukare och skogsarbetare 3 459 15 54 31 48
12294 Verksamhetschefer inom kulturverksamhet 1 560 13 56 31 48
91321 Sjukhus- och vårdbiträden 25 100 23 47 31 45
2460 Präster m.fl. specialister inom religion 2 805 18 52 31 47
51312 Familjedagvårdare m.fl. 17 304 20 49 30 46
931 Medhjälpare i gruv- och byggbranschen m.fl. 1 638 24 46 30 45
12299 Övriga drift- och verksamhetschefer 2 569 7 63 30 49
51327 Instrumentvårdare 2 153 10 61 29 48
3442 Skatteberedare och -inspektörer 4 176 15 56 29 47
34132 Disponenter 1 764 11 60 29 48
9152 Dörrvakter och vaktmästare 1 648 30 42 29 44
22302 Avdelningsskötare 6 416 7 65 28 49
12292 Verksamhetschefer inom hälso- och sjukvård, sociala tjänster 4 364 6 66 28 49
51331 Hemvårdare och hemhjälpare 13 912 18 54 28 46
1231 Ekonomichefer och administrativa chefer 9 104 9 63 28 48
41331 Spårtrafikledare 482 9 63 28 49
23221 Överlärare och lektorer vid yrkeshögskolor 5 992 12 60 28 47
2432 Bibliotekarier, informatiker m.fl. 2 131 17 56 27 47
1210 Generaldirektörer och verkställande direktörer 7 326 8 65 27 48
41422 Kontorsvaktmästare 3 829 21 52 27 45
615 Fiskodlare, fiskare och jägare 542 21 51 27 45
2122 Specialister inom statistik 517 26 47 27 44
2142 Specialister inom markanvändning och samhällsbyggnad 4 675 15 58 27 47
3443 Socialskyddstjänstemän 4 848 19 55 27 46
34809 Övriga församlingsarbetare 5 593 27 47 27 44
23222 Lektorer vid yrkesläroanstalter 16 555 12 61 27 47
2114 Geologer och geofysiker 462 24 49 27 46
9141 Fastighetsskötare 22 935 22 51 27 45
1232 Personalchefer 1 443 10 64 26 47
3151 Byggnads- och brandinspektörer 1 503 11 62 26 47
4121 Löneräknare, kassörer m.fl. 10 266 19 55 26 46
23102 Lektorer och överassistenter 3 660 12 62 26 47
3431 Ledningssekreterare, avdelningssekreterare 14 423 17 58 26 46
32122 Skogsbrukstekniker 1 488 18 57 25 46
2323 Lärare vid övriga läroanstalter samt privatlärare 10 810 27 47 25 44
1312 Chefer för småföretag inom tillverkning 1 386 14 61 25 47
34194 Kontorschefer 5 666 15 60 25 46

Källa: Sysselsättningsstatistik 2007, Statistikcentralen

Förfrågningar: Airi Pajunen (09) 1734 3293, Marketta Oinonen (09) 1734 3602, tyossakaynti@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 21.12.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sysselsättning [e-publikation].
ISSN=1798-5536. 2007, Tabellbilaga 1. Yrkesgrupper med löntagare, där andelen 55 år fyllda var minst 25 procent år 2007 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyokay/2007/tyokay_2007_2009-12-21_tau_001_sv.html