Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Antalet sysselsatta efter huvudyrkesgruppen och kön 2000 och 2009

  2000 2009
Båda könen Män Kvinnor Båda könen Män Kvinnor
Totalt 2 228 557 1 151 121 1 077 436 2 289 975 1 134 713 1 155 262
0 Militärer 10 749 10 424 325 10 110 9 755 355
1 Chefer och högre tjänsteman 73 704 50 378 23 326 117 942 79 646 38 296
2 Specialister 331 545 164 637 166 908 395 259 188 873 206 386
3 Experter 396 802 188 596 208 206 427 303 180 930 246 373
4 Kontorspersonal och personal i kundservicearbete 181 493 39 466 142 027 165 942 37 072 128 870
5 Service-, försäljnings- och omsorgspersonal 352 657 81 982 270 675 404 015 87 546 316 469
6 Jordbrukare, skogsarbetare m.fl. 99 740 63 682 36 058 75 913 50 684 25 229
7 Byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare 265 215 240 196 25 019 232 327 212 732 19 595
8 Process- och transportarbetare 240 297 185 472 54 825 209 109 170 046 39 063
9 Övriga arbetstagare 201 473 84 620 116 853 193 959 86 984 106 975
X Okänd 74 882 41 668 33 214 58 096 30 445 27 651

Källa: Sysselsättningsstatistik 2009, Statistikcentralen

Förfrågningar: Airi Pajunen (09) 1734 3293, tyossakaynti@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 28.11.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sysselsättning [e-publikation].
ISSN=1798-5536. Yrke och socioekonomisk ställning 2009, Tabellbilaga 2. Antalet sysselsatta efter huvudyrkesgruppen och kön 2000 och 2009 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyokay/2009/04/tyokay_2009_04_2011-11-28_tau_002_sv.html