Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Antalet sysselsatta efter huvudyrkesgruppen, arbetsgivarsektorn och kön 2000 och 2009

  2000 2009
 
Båda könen Män Kvinnor Båda könen Män Kvinnor
Statliga sektorn totalt 144 401 75 740 68 661 141 695 69 009 72 686
1 Chefer och högre tjänsteman 4 974 3 230 1 744 7 980 4 298 3 682
2 Specialister 44 919 24 548 20 371 53 816 25 341 28 475
3 Experter 36 414 16 219 20 195 37 395 14 962 22 433
4 Kontorspersonal och personal i kundservicearbete 22 085 3 750 18 335 15 695 3 286 12 409
5 Service-, försäljnings- och omsorgspersonal 10 078 7 260 2 818 10 279 7 105 3 174
6 Jordbrukare, skogsarbetare m.fl. 1 300 1 164 136 927 779 148
7 Byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare 3 127 2 940 187 1 815 1 683 132
8 Process- och transportarbetare 3 032 2 799 233 701 549 152
9 Övriga arbetstagare 4 508 1 803 2 705 2 607 1 111 1 496
           
Kommunsektorn totalt 486 094 119 704 366 390 513 681 114 186 399 495
1 Chefer och högre tjänsteman 12 764 6 122 6 642 14 686 6 526 8 160
2 Specialister 128 713 39 095 89 618 144 140 41 207 102 933
3 Experter 81 945 14 970 66 975 99 425 16 822 82 603
4 Kontorspersonal och personal i kundservicearbete 29 115 3 508 25 607 34 512 3 931 30 581
5 Service-, försäljnings- och omsorgspersonal 128 172 12 603 115 569 140 601 12 691 127 910
6 Jordbrukare, skogsarbetare m.fl. 6 341 3 153 3 188 7 734 3 907 3 827
7 Byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare 12 226 11 659 567 10 129 9 478 651
8 Process- och transportarbetare 8 323 6 550 1 773 7 583 6 137 1 446
9 Övriga arbetstagare 60 860 13 275 47 585 53 506 12 991 40 515
           
Privata sektorn totalt, löntagare 1 353 021 796 922 556 099 1 396 326 795 623 600 703
1 Chefer och högre tjänsteman 54 883 40 421 14 462 81 459 58 889 22 570
2 Specialister 142 960 91 864 51 096 174 370 108 383 65 987
3 Experter 232 651 128 223 104 428 254 290 128 381 125 909
4 Kontorspersonal och personal i kundservicearbete 128 303 31 749 96 554 114 571 29 256 85 315
5 Service-, försäljnings- och omsorgspersonal 187 950 55 707 132 243 225 167 61 066 164 101
6 Jordbrukare, skogsarbetare m.fl. 9 814 6 587 3 227 11 889 7 416 4 473
7 Byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare 220 340 199 518 20 822 184 421 170 056 14 365
8 Process- och transportarbetare 203 759 153 252 50 507 176 171 141 076 35 095
9 Övriga arbetstagare 134 479 68 517 65 962 135 117 71 081 64 036

Källa: Sysselsättningsstatistik 2009, Statistikcentralen

Förfrågningar: Airi Pajunen (09) 1734 3293, tyossakaynti@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 28.11.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sysselsättning [e-publikation].
ISSN=1798-5536. Yrke och socioekonomisk ställning 2009, Tabellbilaga 3. Antalet sysselsatta efter huvudyrkesgruppen, arbetsgivarsektorn och kön 2000 och 2009 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyokay/2009/04/tyokay_2009_04_2011-11-28_tau_003_sv.html