Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Jobb efter näringsgren, andelen åldersgrupper och män (%) 2010

Näringsgrenar Jobb Åldersgrupper (%) Män (%)
18-29 30-39 40-49 50-59 60+
Total 2 325 679 20,5 22,5 25,5 24,2 7,4 49,9
Primärproduktion A Jordbruk, skogsbruk och fiske 85 030 12,1 15,6 28,0 31,9 12,4 69,6
Förädling B-F 514 943 18,3 23,8 27,0 24,5 6,4 79,2
B Utvinning av mineral 5 219 22,6 21,5 23,7 24,4 7,8 88,4
C Tillverkning 335 966 16,3 25,5 27,7 24,6 5,9 73,7
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 12 610 13,7 18,9 25,1 31,3 11,0 74,2
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 10 097 17,5 21,8 26,4 25,8 8,5 82,9
F Byggverksamhet 151 051 22,9 20,7 26,0 23,5 6,9 91,5
Service G-U 1 695 393 21,6 22,4 24,9 23,7 7,4 40,0
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 280 062 29,8 23,0 23,5 18,0 5,7 48,6
H Transport och magasinering 141 248 21,0 20,7 25,7 24,7 7,9 77,6
I Hotell- och restaurangverksamhet 80 071 36,4 20,6 20,9 17,0 5,1 27,9
J Informations- och kommunikationsverksamhet 85 986 17,2 35,2 25,7 17,7 4,2 64,0
K Finans- och försäkringsverksamhet 46 663 17,4 21,7 26,6 27,7 6,7 32,9
L Fastighetsverksamhet 20 812 12,7 15,2 26,7 31,6 13,9 52,5
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 127 953 17,7 25,3 24,9 23,6 8,4 55,2
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 143 527 37,5 18,6 19,2 18,9 5,9 46,4
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 121 141 11,4 21,3 28,4 29,2 9,7 43,9
P Utbildning 166 803 13,1 24,5 27,9 26,1 8,4 33,6
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 370 875 16,2 20,9 26,1 28,7 8,0 11,6
R Kultur, nöje och fritid 40 881 29,4 21,9 21,7 19,5 7,5 44,3
S Annan serviceverksamhet 68 719 19,1 19,8 25,3 25,4 10,4 29,5
T Förvärvsarbete i hushåll; hushållens produktion av diverse varor och tjänster för eget bruk 205 47,3 14,6 16,6 16,1 5,4 14,6
U Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d. 447 13,6 28,0 28,2 22,1 8,1 39,6
X Näringsgrenen okänd 30 313 21,6 21,4 21,9 24,0 11,1 49,8

Källa: Sysselsättningsstatistik , Statistikcentralen

Förfrågningar: Jaana Huhta 09 1734 2632, tyossakaynti@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 4.9.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sysselsättning [e-publikation].
ISSN=1798-5536. Bakgrundsuppgifter om arbetslösa 2010, Tabellbilaga 1. Jobb efter näringsgren, andelen åldersgrupper och män (%) 2010 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyokay/2010/03/tyokay_2010_03_2012-09-04_tau_001_sv.html