Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Specialister och experter efter landskap 2010

  Alla sysselsatta Specialister Experter
Totalt Arbetsgivare: offentlig sektor Totalt Arbetsgivare: offentlig sektor
Yhteensä 844 217 423 292 202 555 420 925 157 211
Nyland 321 953 174 957 67 916 146 996 44 726
Egentliga Finland 69 194 34 246 17 339 34 948 13 252
Egentliga Tavastland 24 257 11 077 5 939 13 180 5 296
Päijänne-Tavastland 26 902 12 042 5 908 14 860 5 366
Kymmenedalens landskap 22 233 8 836 4 959 13 397 5 566
Södra Karelens landskap 17 052 7 182 3 941 9 870 4 434
Satakunta landskap 27 056 11 637 6 182 15 419 6 232
Birkalands landskap 77 562 39 790 18 153 37 772 12 868
Mellersta Finlands landskap 38 373 19 037 10 908 19 336 7 716
Södra Österbottens landskap 21 881 9 692 5 885 12 189 5 191
Österbottens landskap 26 451 12 992 6 902 13 459 5 492
Södra Savolax landskap 17 834 7 833 4 850 10 001 4 804
Norra Savolax landskap 32 854 15 497 9 555 17 357 7 856
Norra Karelens landskap 20 043 9 347 5 963 10 696 5 300
Mellersta Österbottens landskap 8 130 3 829 2 369 4 301 2 019
Norra Österbottens landskap 57 189 29 195 15 424 27 994 11 373
Kajanalands landskap 9 193 4 051 2 562 5 142 2 706
Lapplands landskap 21 833 10 013 6 647 11 820 5 984
Åland 4 227 2 039 1 153 2 188 1 030

Källa: Sysselsättningsstatistik , Statistikcentralen

Förfrågningar: Marketta Oinonen 09 1734 3602, Airi Pajunen 09 1734 3293, tyossakaynti@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 23.11.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sysselsättning [e-publikation].
ISSN=1798-5536. Näringsgren, arbetsgivarsektor och arbetsplatser 2010, Tabellbilaga 1. Specialister och experter efter landskap 2010 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyokay/2010/04/tyokay_2010_04_2012-11-23_tau_001_sv.html