Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. De största manliga yrkesgrupperna (3-siffernivå) 2010

  Antal Andel, %
Samtliga Män Kvinnor Män Kvinnor
Alla sysselsatta 2 325 679 1 159 733 1 165 946 50 50
711 Byggnadsarbetare m.fl. 58 589 56 063 2 526 96 4
833 Förare av tunga motorfordon 54 702 51 665 3 037 94 6
311 Experter inom fysik, kemi och teknik 62 165 50 529 11 636 81 19
522 Försäljare och butiksinnehavare 127 246 45 666 81 580 36 64
723 Maskinmontörer och reparatörer 45 929 44 624 1 305 97 3
332 Inköps- och försäljningsagenter 61 697 36 380 25 317 59 41
214 Specialister inom teknik (utom elektroteknik) 41 084 34 604 6 480 84 16
25. Specialister inom informations- och kommunikationsteknologi 42 710 32 438 10 272 76 24
834 Arbetsmaskinförare 28 475 26 977 1 498 95 5
933 Godshanterare, lagerarbetare m.fl. 34 233 26 494 7 739 77 23

Källa: Sysselsättningsstatistik , Statistikcentralen

Förfrågningar: Marketta Oinonen 09 1734 3602, Airi Pajunen 09 1734 3293, tyossakaynti@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 23.11.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sysselsättning [e-publikation].
ISSN=1798-5536. Näringsgren, arbetsgivarsektor och arbetsplatser 2010, Tabellbilaga 2. De största manliga yrkesgrupperna (3-siffernivå) 2010 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyokay/2010/04/tyokay_2010_04_2012-11-23_tau_002_sv.html