Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Sysselsatta i åldern 18–74 år, företagarnas andel av sysselsatta och arbetslösas andel av arbetskraften efter bakgrundsland år 2011 1)

Bakgrundsland Sysselsatta totalt Företagarnas andel av sysselsatta, % Arbetslösas andel av arbetskraften, %
Finland 2 253 122 10,6 9,2
Ryssland / Det forna Sovjetunionen 27 351 9,0 23,5
Estland 16 412 7,0 11,1
Det forna Jugoslavien 3 340 11,0 24,5
Kina 3 096 15,8 10,9
Turkiet 2 678 40,2 22,9
Vietnam 2 550 12,5 23,2
Sverige 2 526 10,1 8,4
Thailand 2 485 17,7 24,3
Tyskland 2 021 13,1 8,3
Storbritannien 1 876 17,8 12,1
Personer med utländsk bakgrund tot. 101 300 10,5 20,9
1) De tio största bakgrundsländerna efter antalet sysselsatta med utländsk bakgrund och sysselsatta med finländsk härkomst.

Källa: Sysselsättningsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Elina Mikkelä 09 1734 2973, Marketta Oinonen 09 1734 3602, tyossakaynti@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 6.11.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sysselsättning [e-publikation].
ISSN=1798-5536. Näringsgren, arbetsgivarsektor och arbetsplatser 2011, Tabellbilaga 3. Sysselsatta i åldern 18–74 år, företagarnas andel av sysselsatta och arbetslösas andel av arbetskraften efter bakgrundsland år 2011 1) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyokay/2011/04/tyokay_2011_04_2013-11-06_tau_003_sv.html