Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 18.12.2007

Sysselsättningen ökade och arbetslösheten minskade i november 2007

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet sysselsatta i november 2 472 000, dvs. 28 000 fler än året innan. Sysselsättningen ökade bara inom den privata sektorn. Antalet löntagare ökade, medan antalet företagare minskade. Antalet sysselsatta ökade i Södra Finlands och Västra Finlands län och minskade i Östra Finlands län.

Det relativa sysselsättningstalet , dvs. andelen sysselsatta av alla 15–64-åringar, var i november 69,1 procent, dvs. 0,3 procentenheter större än ett år tidigare. Det relativa sysselsättningstalet för män var 71,1 procent och det relativa sysselsättningstalet för kvinnor 67,2 procent. Den säsong- och slumpvariationsrensade trenden var 70,1 procent.

Enligt arbetskraftsundersökningen uppgick antalet arbetslösa i november 2007 till 161 000, dvs. 14 000 färre än i november året innan. Det relativa arbetslöshetstalet var 6,1 procent, dvs. 0,6 procentenhet mindre än året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet var i november 6,8 procent.

Enligt arbetskraftsundersökningen var antalet sysselsatta under januari-november år 2007 i medeltal 2 492 000 personer, dvs. 50 000 fler än under motsvarande period året innan. Antalet arbetslösa uppgick i genomsnitt till 186 000, dvs. 22 000 färre än under januari-november år 2006.

Förändringar i sysselsättningen 2007/11 – 2006/11, tusen personer

  2007/11 2006/11 Förändring, %
2007/11 - 2006/11
Sysselsatta totalt 2 472 2 444 1,1
Arbetslösa 161 175 -7,9
Arbetskraften totalt 2 633 2 619 0,5
Utanför arbetskraften totalt 1 357 1 350 0,5
      Procentenheter
Relativt sysselsättningstal, % 69,1 68,8 0,3
Relativt arbetslöshetstal, % 6,1 6,7 -0,6
Arbetskraftsandel, % 66,0 66,0 0,0
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.
     

Länkar: Meddelande i anslutning till offentliggörandet (inkl. arbetsministeriets uppgifter):
http://tilastokeskus.fi/ajk/tiedotteet/v2007/tiedote_033_2007-12-18_sv.html

Källa: Arbetskraftsundersökning 2007, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Juha Martikainen (09) 1734 3225, Pekka Tossavainen (09) 1734 3517, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 18.12.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. november 2007. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2007/11/tyti_2007_11_2007-12-18_tie_001_sv.html