Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 24.6.2008

Sysselsättningen ökade i maj 2008

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet sysselsatta i maj 2 554 000, dvs. 55 000 fler än året innan. Andelen löntagare med fortlöpande heltidsarbete av alla löntagare ökade med 0,9 procentenheter till 75,2 procent. Sysselsättningen ökade mest i Västra Finlands och Uleåborgs län.

Det relativa sysselsättningstalet , dvs. andelen sysselsatta av alla 15–64-åringar, var i maj 71,3 procent, dvs. 1,1 procentenheter större än ett år tidigare. Det relativa sysselsättningstalet för män var 73,4 procent och det relativa sysselsättningstalet för kvinnor 69,1 procent. Den säsong- och slumpvariationsrensade trenden var 70,7 procent.

Enligt arbetskraftsundersökningen uppgick antalet arbetslösa i maj 2008 till 247 000, dvs. 15 000 fler än i maj året innan. Årsförändringen av arbetslösheten ryms med i undersökningens felmarginal.

Antalet arbetslösa i arbetskraftsundersökningen är stor i maj särskilt på grund av att de studerande har sökt sig ut på arbetsmarknaden. Över 80 procent av alla arbetslösa 15–24-åringar i maj 2008 var studerande. Drygt en tredjedel av de unga arbetslösa väntade på att börja ett avtalat jobb och hade kunnat börja inom två veckor. Denna grupp ökade från året innan.

Det relativa arbetslöshetstalet var 8,8 procent i maj, dvs. 0,3 procentenheter större än året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet var i maj 6,3 procent. Det relativa arbetslöshetstalet var lägst i Södra Finlands län, dvs. 7,9 procent, och högst i Uleåborgs län, dvs. 12,2 procent. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet bland 15–24-åriga unga var 15,0 procent i maj. Trenden hade sjunkit klart under de senaste två åren.

Enligt arbetskraftsundersökningen var antalet sysselsatta under januari-maj år 2008 i medeltal 2 495 000 personer, dvs. 55 000 fler än under motsvarande period år 2007. Antalet arbetslösa uppgick till 188 000 personer, dvs. 15 000 färre än under januari-maj år 2007.

Förändringar i sysselsättningen 2008/05– 2007/05, tusen personer

  2008/05 2007/05 Förändring, %
2008/05 - 2007/05
Sysselsatta 2 554 2 499 2,2
Arbetslösa 247 232 6,5
Arbetskraften 2 800 2 730 2,6
Utanför arbetskraften 1 201 1 248 –3,8
      Procentenheter
Relativt sysselsättningstal, % 71,3 70,2 1,1
Relativt arbetslöshetstal, % 8,8 8,5 0,3
Arbetskraftsandel, % 70,0 68,6 1,4
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.
     

Länkar: Meddelande i anslutning till offentliggörandet (inkl. Arbets- och näringsministeriet uppgifter):
http://tilastokeskus.fi/ajk/tiedotteet/v2008/tiedote_018_2008-06-24_sv.html


Källa: Arbetskraftsundersökning 2007, maj. Statistikcentralen

Förfrågningar: Heidi Melasniemi-Uutela (09) 1734 2523, Pekka Tossavainen (09) 1734 3517, Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 24.6.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. maj 2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2008/05/tyti_2008_05_2008-06-24_tie_001_sv.html