Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Visstidsanställda löntagare i åldern 15-74 år efter arbetsgivarsektor och kön, 2007 - 2009

  År Förändring Förändring
2007 2008 2009 2008/2009 2008/2009
1000 personer 1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent
Kön Arbetsgivarsektor          
Båda könen Arbetsgivarsektorer totalt (inkl. arbetsgivarsektorn okänd) 348 332 310 -22 -6,7
Privat sektor 198 183 162 -21 -11,3
Offentlig sektor 149 147 146 -1 -0,7
-staten 37 36 36 -1 -2,2
-kommun 112 111 111 0 -0,2
Män Arbetsgivarsektorer totalt (inkl. arbetsgivarsektorn okänd) 133 123 109 -14 -11,6
Privat sektor 93 84 72 -12 -14,4
Offentlig sektor 40 38 36 -2 -5,0
-staten 18 19 17 -1 -7,9
-kommun 22 20 19 0 -2,3
Kvinnor Arbetsgivarsektorer totalt (inkl. arbetsgivarsektorn okänd) 214 209 201 -8 -3,8
Privat sektor 105 98 90 -9 -8,7
Offentlig sektor 109 109 110 1 0,8
-staten 19 18 18 1 3,9
-kommun 90 92 92 0 0,3

Källa: Arbetskraftsundersökning 2009. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Pärnänen (09) 1734 2607, Päivi Keinänen (09) 1734 3416, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 1.6.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. Anställningsförhållanden och arbetstid 2009 2009, Tabellbilaga 2. Visstidsanställda löntagare i åldern 15-74 år efter arbetsgivarsektor och kön, 2007 - 2009 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2009/15/tyti_2009_15_2010-06-01_tau_002_sv.html