Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Visstidsanställda löntagare i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008), 2007 - 2009

  År Förändring Förändring
2007 2008 2009 2008/2009 2008/2009
1000 personer 1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent
Näringsgren TOL 2008          
Näringsgrenar totalt 00-99 348 332 310 -22 -6,7
A, B Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 7 7 6 -1 -16,3
C-E Tillverkning; el-, värme- och vattenförsörjning samt avfallshantering o.d. 10-39 42 35 23 -12 -34,7
F Byggverksamhet 41-43 18 16 13 -3 -19,6
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 31 30 28 -3 -8,7
H Transport och magasinering 49-53 11 12 10 -1 -12,8
I Hotell och restaurangverksamhet 55-56 11 12 12 0 -0,7
J Informations och kommunikationsverksamhet 58-63 7 7 6 -1 -14,7
K-L Finans- och försäkringsverksamhet; fastighetsverksamhet 64-68 5 5 5 0 7,2
M, N Företagstjänster 69-82 36 30 28 -2 -6,8
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 16 15 14 0 -0,7
P Utbildning 85 46 47 46 -1 -1,8
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 85 83 86 3 3,4
R-U Annan serviceverksamhet 90-99 31 31 31 0 -0,1

Källa: Arbetskraftsundersökning 2009. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Pärnänen (09) 1734 2607, Päivi Keinänen (09) 1734 3416, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 1.6.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. Anställningsförhållanden och arbetstid 2009 2009, Tabellbilaga 3. Visstidsanställda löntagare i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008), 2007 - 2009 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2009/15/tyti_2009_15_2010-06-01_tau_003_sv.html