Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 5. Deltidssysselsatta efter ålder och kön, 2007 - 2009

  År Förändring Förändring
2007 2008 2009 2008/2009 2008/2009
1000 personer 1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent
Kön Åldersgrupp          
Båda könen 15-74 351 338 343 6 1,7
15-64 329 316 322 6 2,0
15-24 106 105 102 -3 -2,9
25-34 55 56 58 2 4,4
35-44 46 42 43 1 1,7
45-54 48 39 43 3 8,7
55-74 96 96 98 2 2,2
Män 15-74 119 116 115 -1 -1,0
15-64 105 102 103 1 0,7
15-24 35 35 35 -1 -1,6
25-34 17 16 18 2 12,9
35-44 9 8 10 2 17,8
45-54 13 12 12 0 0,4
55-74 45 45 40 -4 -9,6
Kvinnor 15-74 232 221 228 7 3,1
15-64 224 214 220 6 2,6
15-24 71 70 67 -2 -3,6
25-34 38 39 40 0 0,9
35-44 37 34 33 -1 -2,3
45-54 35 27 31 3 12,3
55-74 51 51 57 6 12,5

Källa: Arbetskraftsundersökning 2009. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Pärnänen (09) 1734 2607, Päivi Keinänen (09) 1734 3416, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 1.6.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. Anställningsförhållanden och arbetstid 2009 2009, Tabellbilaga 5. Deltidssysselsatta efter ålder och kön, 2007 - 2009 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2009/15/tyti_2009_15_2010-06-01_tau_005_sv.html