Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 6. Deltidssysselsatta löntagare efter ålder och kön, 2007 - 2009

  År Förändring Förändring
2007 2008 2009 2008/2009 2008/2009
1000 personer 1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent
Kön Åldersgrupp          
Båda könen 15-74 292 279 283 3 1,1
15-64 283 272 275 3 1,2
15-24 102 100 97 -3 -3,0
25-34 49 49 51 2 3,4
35-44 39 35 36 0 1,2
45-54 37 31 33 2 6,2
55-74 65 64 66 2 3,2
Män 15-74 87 84 81 -3 -3,9
15-64 82 80 77 -2 -3,1
15-24 33 33 32 -1 -2,8
25-34 15 14 15 1 7,2
35-44 7 6 7 1 9,7
45-54 8 8 7 -1 -12,1
55-74 24 23 20 -3 -12,6
Kvinnor 15-74 205 195 202 6 3,3
15-64 201 192 198 6 3,0
15-24 69 67 65 -2 -3,1
25-34 35 35 36 1 2,0
35-44 32 29 29 -0 -0,6
45-54 29 23 26 3 12,6
55-74 41 40 45 5 12,4

Källa: Arbetskraftsundersökning 2009. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Pärnänen (09) 1734 2607, Päivi Keinänen (09) 1734 3416, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 1.6.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. Anställningsförhållanden och arbetstid 2009 2009, Tabellbilaga 6. Deltidssysselsatta löntagare efter ålder och kön, 2007 - 2009 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2009/15/tyti_2009_15_2010-06-01_tau_006_sv.html