Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 10. Deltidssysselsatta löntagare i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008), 2007 - 2009

  År Förändring Förändring
2007 2008 2009 2008/2009 2008/2009
1000 personer 1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent
Näringsgren TOL 2008          
Näringsgrenar totalt 00-99 292 279 283 3 1,1
A, B Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 5 5 5 -1 -13,8
C-E Tillverkning; el-, värme- och vattenförsörjning samt avfallshantering o.d. 10-39 18 17 16 -1 -3,7
F Byggverksamhet 41-43 7 5 5 0 -7,1
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 61 59 58 -1 -2,0
H Transport och magasinering 49-53 19 18 16 -2 -10,8
I Hotell och restaurangverksamhet 55-56 22 23 23 0 -1,1
J Informations och kommunikationsverksamhet 58-63 9 8 8 -1 -7,4
K-L Finans- och försäkringsverksamhet; fastighetsverksamhet 64-68 7 7 6 0 -3,6
M, N Företagstjänster 69-82 35 27 29 2 9,0
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 8 7 7 1 9,4
P Utbildning 85 23 24 26 2 9,5
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 48 48 51 3 6,4
R-U Annan serviceverksamhet 90-99 30 28 28 1 2,7

Källa: Arbetskraftsundersökning 2009. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Pärnänen (09) 1734 2607, Päivi Keinänen (09) 1734 3416, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 1.6.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. Anställningsförhållanden och arbetstid 2009 2009, Tabellbilaga 10. Deltidssysselsatta löntagare i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008), 2007 - 2009 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2009/15/tyti_2009_15_2010-06-01_tau_010_sv.html