Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 11. Deltidssysselsatta i åldern 15-74 år efter kön och orsaken till deltidsarbetet, 2008 - 2009

  År Förändring Förändring
2008 2009 2008/2009 2008/2009
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent
Kön Orsak till deltidsarbete        
Båda könen Deltidsanställda totalt 338 343 6 1,7
Heltidsarbete var inte tillgängligt 87 93 7 7,7
Studerar 100 93 -6 -6,4
Sköter egna barn eller andra anhöriga 28 29 1 3,7
Av hälsoskäl 24 27 3 11,6
Önskar deltidsarbeta av andra orsaker 99 100 2 1,6
Kan inte säga eller okänd . . . .
Män Deltidsanställda totalt 116 115 -1 -1,0
Heltidsarbete var inte tillgängligt 25 29 4 16,5
Studerar 36 35 -1 -1,7
Sköter egna barn eller andra anhöriga 1 1 0 .
Av hälsoskäl 10 10 0 2,5
Önskar deltidsarbeta av andra orsaker 44 40 -5 -10,6
Kan inte säga eller okänd . . . .
Kvinnor Deltidsanställda totalt 221 228 7 3,1
Heltidsarbete var inte tillgängligt 62 64 3 4,1
Studerar 64 58 -6 -9,1
Sköter egna barn eller andra anhöriga 26 28 1 5,2
Av hälsoskäl 14 17 3 18,0
Önskar deltidsarbeta av andra orsaker 55 61 6 11,5
Kan inte säga eller okänd . . . .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2009. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Pärnänen (09) 1734 2607, Päivi Keinänen (09) 1734 3416, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 1.6.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. Anställningsförhållanden och arbetstid 2009 2009, Tabellbilaga 11. Deltidssysselsatta i åldern 15-74 år efter kön och orsaken till deltidsarbetet, 2008 - 2009 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2009/15/tyti_2009_15_2010-06-01_tau_011_sv.html