Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 12. Deltidssysselsatta löntagare i åldern 15-74 år efter kön och orsaken till deltidsarbetet, 2008 - 2009

  År Förändring Förändring
2008 2009 2008/2009 2008/2009
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent
Kön Orsak till deltidsarbete        
Båda könen Deltidsanställda totalt 279 282 4 1,3
Heltidsarbete var inte tillgängligt 76 81 5 6,1
Studerar 94 87 -7 -7,9
Sköter egna barn eller andra anhöriga 23 24 2 8,7
Av hälsoskäl 18 21 3 16,5
Önskar deltidsarbeta av andra orsaker 68 69 1 2,0
Kan inte säga eller okänd . . . .
Män Deltidsanställda totalt 84 81 -3 -3,5
Heltidsarbete var inte tillgängligt 19 22 2 11,5
Studerar 32 31 -1 -4,1
Sköter egna barn eller andra anhöriga 1 1 0 .
Av hälsoskäl 7 6 0 -2,7
Önskar deltidsarbeta av andra orsaker 24 21 -3 -14,3
Kan inte säga eller okänd . . . .
Kvinnor Deltidsanställda totalt 195 201 7 3,4
Heltidsarbete var inte tillgängligt 57 59 2 4,3
Studerar 62 55 -6 -9,8
Sköter egna barn eller andra anhöriga 21 24 2 10,0
Av hälsoskäl 12 15 3 27,3
Önskar deltidsarbeta av andra orsaker 43 48 5 11,1
Kan inte säga eller okänd . . . .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2009. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Pärnänen (09) 1734 2607, Päivi Keinänen (09) 1734 3416, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 1.6.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. Anställningsförhållanden och arbetstid 2009 2009, Tabellbilaga 12. Deltidssysselsatta löntagare i åldern 15-74 år efter kön och orsaken till deltidsarbetet, 2008 - 2009 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2009/15/tyti_2009_15_2010-06-01_tau_012_sv.html