Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 14. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter normal veckoarbetstid i huvudsyssla, socioekonomisk ställning och kön år 2009

  Sysselsatta, 1000 personer
Normal veckoarbetstid
Totalt 1-19 timmar 20-34 timmar 35-40 timmar 41-49 timmar 50+ timmar
Kön              
Båda könen Sysselsatta totalt 2 457 157 293 1 646 151 198
Löntagare totalt 2 123 125 242 1 554 116 77
- högre tjänstemän 603 23 58 418 63 39
- lägre tjänstemän 816 57 114 598 29 16
- arbetare 697 45 69 533 25 22
Företagare och företagarfamiljemedlemmar totalt 334 32 51 92 35 121
Män Sysselsatta totalt 1 255 59 97 847 96 151
Löntagare totalt 1 029 41 68 785 75 57
- högre tjänstemän 324 9 21 225 40 28
- lägre tjänstemän 212 12 16 162 13 9
- arbetare 490 20 31 396 22 20
Företagare och företagarfamiljemedlemmar totalt 226 17 29 61 21 94
Kvinnor Sysselsatta totalt 1 202 99 196 799 55 48
Löntagare totalt 1 094 84 174 769 42 20
- högre tjänstemän 279 14 37 194 23 11
- lägre tjänstemän 604 45 98 436 16 7
- arbetare 207 25 39 137 3 2
Företagare och företagarfamiljemedlemmar totalt 109 15 22 31 13 27

Källa: Arbetskraftsundersökning 2009. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Pärnänen (09) 1734 2607, Päivi Keinänen (09) 1734 3416, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 1.6.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. Anställningsförhållanden och arbetstid 2009 2009, Tabellbilaga 14. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter normal veckoarbetstid i huvudsyssla, socioekonomisk ställning och kön år 2009 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2009/15/tyti_2009_15_2010-06-01_tau_014_sv.html