Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 15. Löntagare i åldern 15-74 år efter normal veckoarbetstid i huvudsyssla, arbetsgivarsektor och socioekonomisk ställning år 2009

  Sysselsatta, 1000 personer
Normal veckoarbetstid
Totalt 1-19 timmar 20-34 timmar 35-40 timmar 41-49 timmar 50+ timmar
Arbetsgivarsektor              
Arbetsgivarsektorer totalt (inkl. arbetsgivarsektorn okänd) Löntagare totalt 2 123 125 242 1 554 116 77
- högre tjänstemän 603 23 58 418 63 39
- lägre tjänstemän 816 57 114 598 29 16
- arbetare 697 45 69 533 25 22
Privat sektor Löntagare totalt 1 459 95 162 1 052 84 61
- högre tjänstemän 371 13 24 260 45 28
- lägre tjänstemän 485 42 80 331 19 11
- arbetare 600 39 57 459 21 21
Offentlig sektor Löntagare totalt 657 30 79 498 32 16
- högre tjänstemän 231 10 34 158 18 10
- lägre tjänstemän 329 15 33 266 10 5
- arbetare 96 5 12 74 4 1

Källa: Arbetskraftsundersökning 2009. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Pärnänen (09) 1734 2607, Päivi Keinänen (09) 1734 3416, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 1.6.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. Anställningsförhållanden och arbetstid 2009 2009, Tabellbilaga 15. Löntagare i åldern 15-74 år efter normal veckoarbetstid i huvudsyssla, arbetsgivarsektor och socioekonomisk ställning år 2009 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2009/15/tyti_2009_15_2010-06-01_tau_015_sv.html