Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 21. Normal veckoarbetstid i medeltal för huvudsyssla för heltidsarbetande löntagare i åldern 15-74 år efter yrke (Yrkesklassificeringen 2001) och kön år 2009

  Normal veckoarbetstid, timmar/vecka
Båda könen Män Kvinnor
Yrkesklassificeringen 2001      
Yrken totalt 39,0 39,9 38,1
1 Chefer och högre tjänstemän 41,5 42,2 40,2
2 Specialister 38,4 38,8 37,9
3 Experter 38,7 39,7 38,1
4 Kontorspersonal och personal i kundservicearbete 37,8 38,6 37,6
5 Service-, försäljnings- och omsorgspersonal 38,0 38,9 37,8
6 Jordbrukare, skogsarbetare m.fl. 39,1 40,0 38,2
7 Byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare 39,9 39,9 39,1
8 Process- och transportarbetare 40,7 40,9 39,6
9 Övriga arbetstagare 38,2 38,9 37,6
0 Militärer 39,4 39,5 .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2009. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Pärnänen (09) 1734 2607, Päivi Keinänen (09) 1734 3416, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 1.6.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. Anställningsförhållanden och arbetstid 2009 2009, Tabellbilaga 21. Normal veckoarbetstid i medeltal för huvudsyssla för heltidsarbetande löntagare i åldern 15-74 år efter yrke (Yrkesklassificeringen 2001) och kön år 2009 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2009/15/tyti_2009_15_2010-06-01_tau_021_sv.html