Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Anmärkningar till tabellerna

Det är skäl att förhålla sig med en viss reservation till de låga tabellsiffror som gäller högst 4 000 personer. Antalet uppgiftslämnare är i dessa fall litet.

Symboler i tabellerna

Mindre än hälften av den använda enheten  0 
Inget att redovisa eller uppgift alltför osäker för att anges  . 

Gruppen ”Näringsgrenar totalt” omfattar gruppen ”Näringsgrenen okänd”.

Uppgifterna i tabelbilagorna 11–13 finns tillgängliga fr.o.m. år 2008.

På grund av avrundning stämmer summorna i tabellerna inte alltid överens.

Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.


Källa: Arbetskraftsundersökning 2009. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Pärnänen (09) 1734 2607, Päivi Keinänen (09) 1734 3416, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 1.6.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. Anställningsförhållanden och arbetstid 2009 2009, Anmärkningar till tabellerna . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2009/15/tyti_2009_15_2010-06-01_tau_023_sv.html