Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

1.1 De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2007 - 2009

  År Förändring
2007 2008 2009 2008/2009
Procent Procent Procent Procentenhet
Nyckeltal Kön        
Relativt sysselsättningstal, 15-64-åringar Båda könen 69,9 70,6 68,3 -2,3
Män 71,3 72,3 68,8 -3,5
Kvinnor 68,5 68,9 67,9 -1,0
Relativt arbetslöshetstal, 15-74-åringar Båda könen 6,9 6,4 8,2 1,8
Män 6,5 6,1 8,9 2,8
Kvinnor 7,2 6,7 7,6 0,9
Relativt arbetskraftstal, 15-74-åringar Båda könen 67,2 67,5 66,5 -1,0
Män 69,3 69,9 68,4 -1,5
Kvinnor 65,1 65,1 64,7 -0,4

Källa: Arbetskraftsundersökning 2009. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Pärnänen (09) 1734 2607, Heidi Melasniemi-Uutela (09) 1734 2523, Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 16.2.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. 2009, 1.1 De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2007 - 2009 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2009/tyti_2009_2010-02-16_tau_001_sv.html