Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

1.6 Relativt sysselsättningstal efter kön och ålder 2007 - 2009

  År Förändring
2007 2008 2009 2008/2009
Procent Procent Procent Procentenhet
Kön Åldersgrupp        
Båda könen 15-74 62,6 63,2 61,1 -2,1
15-64 69,9 70,6 68,3 -2,3
15-24 43,2 43,2 38,4 -4,8
25-34 80,3 81,1 78,4 -2,7
35-44 85,7 86,4 85,3 -1,1
45-54 83,7 85,0 83,3 -1,7
55-64 55,0 56,5 55,5 -1,0
65-74 7,1 7,2 7,1 -0,1
Män 15-74 64,8 65,6 62,3 -3,3
15-64 71,3 72,3 68,8 -3,5
15-24 41,9 41,5 35,6 -5,9
25-34 86,2 87,3 83,1 -4,2
35-44 89,0 89,9 87,6 -2,3
45-54 82,9 84,7 82,3 -2,4
55-64 55,1 57,1 54,6 -2,5
65-74 10,4 10,8 10,0 -0,8
Kvinnor 15-74 60,4 60,8 59,8 -1,0
15-64 68,5 68,9 67,9 -1,0
15-24 44,7 45,0 41,4 -3,6
25-34 74,2 74,6 73,4 -1,2
35-44 82,2 82,9 83,0 0,1
45-54 84,6 85,4 84,4 -1,0
55-64 55,0 55,8 56,3 0,5
65-74 4,4 4,1 4,6 0,5

Källa: Arbetskraftsundersökning 2009. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Pärnänen (09) 1734 2607, Heidi Melasniemi-Uutela (09) 1734 2523, Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 16.2.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. 2009, 1.6 Relativt sysselsättningstal efter kön och ålder 2007 - 2009 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2009/tyti_2009_2010-02-16_tau_006_sv.html